Aktualizácia Gisportálu
20. november 2012
Predmet zákazky: Aktualizácia Gisportálu Identifikácia úspešného uchádzača: ArcGEO Information Systems spol. s r.o., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava Zmluvná cena: 10 992 €
Predmet zákazky: Aktualizácia Gisportálu Identifikácia úspešného uchádzača: ArcGEO Information Systems spol. s r.o., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava Zmluvná cena: 10 992 €
Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014