ZŠ Tulipánová s novými učebnými pavilónmi si prišiel pozrieť aj minister školstva
6. september 2016
V pondelok 5. septembra sa na nitrianskych základných školách uskutočnil začiatok školského roku 2016/2017.

V pondelok 5. septembra sa na nitrianskych základných školách uskutočnil začiatok školského roku 2016/2017. Na základnej škole Tulipánová, ktorá má dva nové pavilóny prišli žiakom aj učiteľom zaželať úspešný školský rok aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, zástupca primátora Ján Vančo, vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mária Orságová, riaditeľ školy Jozef Uhlár a poslanci mestského zastupiteľstva.

Minister školstva Peter Plavčan si prezrel oba nové pavilóny a ocenil kvalitu zrealizovaných prác i nové učebné priestory pre žiakov a učiteľov tejto školy.  Primátor Nitry Jozef Dvonč poďakoval poslancom a poslankyniam mestského zastupiteľstva i stavebnej firme za podporu pri obnove školy a žiakom a učiteľom poprial, aby sa v nových priestoroch cítili dobre a darilo sa im v školských aktivitách. Riaditeľ ZŠ Tulipánová Jozef Uhlár poďakoval za výraznú osobnú zaangažovanosť primátorovi Nitry Jozefovi Dvončovi, bez ktorej by renovácia tejto vzdelávacej ustanovizne nebola v tak krátkom časovom úseku dokončená. 

Mesto Nitra, okrem opravy ZŠ Tulipánová pokračovala, v opravách na  ďalších školách – ZŠ Kniežaťa Pribinu (ešte prebieha), MŠ Novozámocká a MŠ Párovská, resp. na ďalších budovách vzdelávacích ustanovizní boli zrealizované drobnejšie vylepšenia. Čo sa týka noviniek, základné školy budú pokračovať v ďalšom skvalitňovaní učebného procesu, výučbe cudzích jazykov už na prvom stupni, voľnočasových aktivitách  žiakov v rôznych záujmových krúžkoch, či  podpore rozmanitých športových aktivít.

FOTO: Priestory  nových pavilónov si prezreli i minister Peter Plavčan, primátor Nitry Jozef Dvonč, riaditeľ ZŠ Tulipánová Jozef Uhlár a poslanci i poslankyne mestského zastupiteľstva.

FOTO: Slávnostné prestrihnutie pásky, na snímke primátor Jozef Dvonč, minister školstva vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a riaditeľ  ZŠ Tulipánová Jozef Uhlár.

 

 (j)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022