ZŠ Škultétyho má po rekonštrukcii budovy aj nové multifunkčné ihrisko
21. január 2016
Po minuloročnej rekonštrukcii budovy školy na ZŠ Škultétyho, schválilo mestské zastupiteľstvo na novembrovom zasadnutí i vybudovanie multifunkčného ihriska pre žiakov tejto vzdelávacej ustanovizne.

Po minuloročnej rekonštrukcii budovy školy na ZŠ Škultétyho, v rámci ktorej bol zateplený strešný a obvodový plášť, vymenené boli okná a zrealizovaná optimalizácia vykurovacieho systému, schválilo mestské zastupiteľstvo na novembrovom zasadnutí i vybudovanie multifunkčného ihriska pre žiakov tejto vzdelávacej ustanovizne. Samotnej rekonštrukcii predchádzala brigáda pedagógov, rodičov i žiakov, ktorí upravili a vyčistili okolie objektu nad základnou školou, kde sa nachádza novovybudované ihrisko. Pohybovo nadaní žiaci tak budú mať na ihrisku možnosť športovať v rôznych druhoch športov. Žiaci školy boli v uplynulom období úspešní vo volejbale, bedmintone, basketbale, malom futbale, hádzanej, ale aj v športových aktivitách v rámci Nitrianskej školskej ligy. Ihrisko je možné využiť na všetky druhy kolektívnych loptových športov. Výhodou ihriska tiež je, že jeho povrch nepotrebuje skoro žiadnu údržbu a vďaka špeciálnemu podkladu je tiež šetrný k zdraviu detí a mládeže. Základná škola Škultétyho v Nitre je v prevádzke od roku 1997 a momentálne ponúka vzdelanie pre viac ako 400 žiakov prvého a druhého stupňa. Riaditeľkou školy je Mgr. Henrieta Martincová. V minulom školskom roku sa ako jediná z nitrianskych základných škôl zapojila do medzinárodného projektu Zelená škola, ktorý pomáha získať a aplikovať vedomosti k šetrnému prístupu k životnému prostrediu do praxe. Žiaci tiež majú možnosť vzdelávania v anglickom jazyku od prvého ročníka, druhou možnosťou je voľba ruského alebo nemeckého jazyka. Škola je vybavená modernými informačnými technológiami, interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi. V odborných učebniach informatiky pracujú žiaci s počítačmi, notebookmi a tabletmi. Okrem toho sa v škole nachádza jazyková učebňa, multimediálna knižnica, čitáreň, učebňa dopravnej výchovy, telocvične, jedáleň, ekotrieda a rozsiahly areál obklopený zeleňou. Žiaci tak majú plnohodnotnú príležitosť získať vedomosti, na ktoré môžu nadviazať v pokračovaní štúdia na gymnáziách, stredných odborných školách a učilištiach.

FOTO: Základná škola na Škultétyho ulici po rekonštrukcii.

FOTO: Žiaci budú mať možnosť športovať aj na modernom multifunkčnom ihrisku. (j)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022