Zomrel profesor Štefan Mihina
24. február 2021
Vysokoškolský učiteľ, vedec, výrazná osobnosť slovenského a medzinárodného agrárneho sektora

Vysokoškolský učiteľ, vedec, výrazná osobnosť slovenského a medzinárodného agrárneho sektora.

 

Ing. Štefan Mihina, PhD. zomrel 19. februára vo veku 70 rokov. Bol vysokoškolský učiteľ, vedúci Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky Technickej fakulty a predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

Narodil sa 11. júla 1950 v Bučanoch, okres Trnava. Jeho pracovný život bol vyše 40 rokov spojený s Výskumným ústavom živočíšnej výroby v Nitre. Pôsobil tam ako výskumný a vedecký pracovník od roku 1974. Od roku 1985 zároveň pôsobil ako externý vysokoškolský učiteľ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a od roku 2009 ako riadny profesor na Technickej fakulte SPU.

Aktívne pôsobil v mnohých významných odborných organizáciách a poradných orgánoch. Bol výkonným tajomníkom Združenia rezortných výskumných ústavov pre poradenstvo Agroservis (1991 – 1995), vedeckým sekretárom a riaditeľom Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (2002 – 2012). Od roku 2013 bol predsedom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. V roku 2020 bol zvolený za viceprezidenta Európskej únie pôdohospodárskych akadémií.

Bol členom Rady Vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, podpredsedom Agentúry pre podporu výskumu a vývoja, členom Stálej komisie pre poľnohospodársky výskum v Bruseli.

Za zásluhy v oblasti vedy a techniky a rozvoj agrárneho sektora získal profesor Štefan Mihina viacero významných ocenení.

Česť jeho pamiatke!

 

Foto: SPU v Nitre  


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022