Zomrel nitriansky emeritný biskup, Ján Chryzostom kardinál Korec
26. október 2015
 V sobotu 24. októbra zomrel v Nitre vo veku 91 rokov Ján Chryzostom kardinál Korec. Už počas svojho života sa stal legendou. Za mimoriadnu osobnú statočnosť, neochvejnú obranu dôstojnosti človeka, slobody a identity slovenského národa, jeho kresťanských základov a tradícií ho v roku 1994 ocenilo i mesto Nitra udelením Čestného občianstva mesta Nitry.

V sobotu 24. októbra zomrel v Nitre vo veku 91 rokov Ján Chryzostom kardinál Korec. Už počas svojho života sa stal legendou. Za mimoriadnu osobnú statočnosť, neochvejnú obranu dôstojnosti človeka, slobody a identity slovenského národa, jeho kresťanských základov a tradícií ho v roku 1994 ocenilo i mesto Nitra udelením Čestného občianstva mesta Nitry.

Bol prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, ktorému sa dostalo vďaka osobným kvalitám takej cti, že sa stal členom kardinálskeho kolégia. Za kardinála ho pápež Ján Pavol II. ustanovil v konzistóriu 28. júna 1991. Za nitrianskeho diecézneho biskupa pápež Ján Pavol II. menoval Korca krátko po zmene spoločenského systému 6. februára 1990. Diecézu spravoval až do roku 2005. Aj ako emeritný biskup až do svojho úmrtia býval v Nitre. Ján Ch. Korec patril k duchovným, ktorí boli perzekvovaní komunistickým režimom. Za biskupa bol tajne vysvätený ako 27-ročný už v roku 1951 biskupom Pavlom Hnilicom. Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne. Po celý tento čas pracoval ako robotník. V tomto období desať rokov každý deň očakával, že príde pre neho Štátna bezpečnosť. Dňa 11. marca 1960 bol zaistený a 21. mája odsúdený ako vlastizradca – pre náboženskú činnosť medzi študentmi na 12 rokov väzenia, ktoré prežil v neľudských podmienkach s mnohými kňazmi v Prahe na Pankráci, Ruzyni a Valdiciach. Z väzenia sa vrátil 24. februára 1968 s podlomeným zdravím. Napriek tomu sa zapojil do obnovy náboženského života. Dňa 8. júla 1969 ho prijal na osobitnej audiencii pápež Pavol VI., ktorý mu odovzdal biskupské insígnie. Po návrate do vlasti však nedostal súhlas zo strany štátu k pastorácii, a preto pokračoval v práci ako robotník, naposledy ako opravár výťahov v Petržalke. I v tejto situácii nezostal nečinný, priblížila KBS. Okrem kontaktu s mladými ľuďmi sa venoval literárnej činnosti.

Ján Chryzostom kardinál Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch. Do rehole jezuitov vstúpil 15. septembra 1939 v Ružomberku. V roku 1944 maturoval na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom, kam chodil ako externý študent. Od roku 1945 študoval na Filozofickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Brne. Potom odišiel do Trnavy, kde pomáhal v redakcii Posla a študoval štvorročnú teológiu. Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol spolu s rehoľnými spolubratmi internovaný od 14. apríla 1950 v Jasove, potom v Podolínci a od 20. septembra 1950 v Pezinku. Odtiaľto bol donútený odísť do civilného života. V tom istom roku bol tajne vysvätený v Rožňave za kňaza. Za biskupa bol 24. augusta tajne vysvätený po internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov.

Hlbokú ľútosť nad úmrtím nitrianskeho emeritného biskupa Jána Chryzostoma Korca vyslovil premiér Robert Fico: „Dovoľte mi, aby som vyjadril hlbokú ľútosť nad informáciou, že zomrel otec kardinál Korec, pretože to bola naozaj žijúca legenda Slovenska a ja som v otcovi kardinálovi Korcovi vždy mal človeka, ktorý vedel aj poradiť, ktorý vedel aj pokarhať v tom najlepšom slova zmysle. Asi to tak niekto chcel, že v jeden deň, keď sme si pripomenuli 200. výročie slovenského velikána Ľudovíta Štúra, odchádza iný velikán slovenského národa, otec kardinál Korec.“

Úprimnú ľútosť nad úmrtím Ján Chyzostoma kardinála Korca prejavil primátor mesta Nitry Jozef Dvonč: „Kardinál Korec bol najznámejšou osobnosťou Nitry a každý, kto ho poznal a vedel o jeho živote a práci, si ho vážil. Je mi to úprimne ľúto, že zomrel, aj keď fyzický vek, ktorého sa dožil, bol pekný.“

Nitriansky biskup Viliam Judák k správe o úmrtí Jána Ch. Korca povedal: „Sme si vedomí, že odchádza veľká osobnosť.“

Posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom bude v sobotu 31. októbra o 11. hodine. Pochovaný bude na Nitrianskom hrade.

Česť jeho pamiatke!


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022