Zomrel Karol Bitter
30. máj 2017
Vo veku 81 rokov zomrel v Nitre primár a lekár MUDr. Karol Bitter, CSc.

Vo veku 81 rokov zomrel v Nitre primár a lekár MUDr. Karol Bitter, CSc.   ktorý dlhé roky prispieval k rozvoju modernej medicíny a formovaniu zdravotného uvedomenia obyvateľov Nitry. V odbore rádiodiagnostiky po získaní špecializácie zaviedol mnohé progresívne diagnostické metodiky a postupy. Bol jedným z prvých priekopníkov rozvoja ultrasonografických metód.

Ako samostatný vedecký pracovník SAV sa podieľal a na výskumnej činnosti vo Výskumnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, kde sa zoznámil  s ďalšou z rádiologických metodík – osteodenzitometriou a prostredníctvom nej sa začal formovať i jeho čoraz hlbší vzťah k osteoporóze a metabolickým ochoreniam kostí.  

Zastával množstvo vedúcich funkcií a získal celý rad ocenení. Výsledky odbornej práce  prezentoval  v mnohých publikáciách, prednáškach doma a v zahraničí. Originálne programy prevencie osteoporózy prezentoval najmä v Nitre a propagoval ich aj na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách.

Foto : MUDr. Karol Bitter prevzal v roku 2013 Cenu primátora za dlhoročnú aktívnu činnosť a pomoc pri organizovaní Dní zdravia v Nitre.  


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022