Zomrel doktor František Dvořák
8. apríl 2021
Bývalý riaditeľ Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor zomrel vo veku 87 rokov

Bývalý riaditeľ Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor zomrel vo veku 87 rokov.

 

Smutná správa o úmrtí bývalého riaditeľa a dlhoročného primára Oddelenia klinickej biochémie vo vtedajšom Odbornom liečebnom ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Nitre na Zobore prišla 1. apríla.

František Dvořák sa narodil 16. mája 1933 v Prahe, od roku 1940 žil v Bratislave. Promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 1959. „Po nástupe na lôžkové oddelenie tuberkulózy sa nemocnica a zároveň aj mesto Nitra stali jeho celoživotným pracoviskom a pôsobiskom,“ spomína Daniel Magula, námestník nemocnice na Zobore.

Dlhé roky bol ošetrujúcim lekárom pre frekventantov Rehabilitačného výcvikového strediska. To bolo ako jediné, v rámci bývalého Československa, zriadené v zoborskom ústave pre prinavracanie chorých, ktorí prekonali tuberkulózu, do normálneho pracovného života. 

Stál pri budovaní centrálneho biochemického laboratória, z ktorého v roku 1967 vzniklo Oddelenie klinickej biochémie. Na tomto oddelení pôsobil vo funkcii primára až do roku 1999.

Riaditeľom vtedajšieho ústavu sa stal v roku 1985. „Prepájal rozvoj ústavu v jeho klinickej časti v odbore tuberkulózy a pľúcnych chorôb s rozvojom diagnostických a ambulantných zložiek a pokračoval v línii svojho predchodcu v ďalšom budovaní liečebného ústavu, ktorý v tom čase s počtom 520 lôžok dosiahol svoj najväčší rozmach,“ hovorí Magula.

V rokoch 1974 – 2002 v Nitre pravidelne organizoval celoštátne česko-slovenské kongresy v odboroch fyziológie a patológie dýchania, ale aj vedecko-vzdelávacie schôdze pre pľúcnych lekárov západného Slovenska.

Práca Františka Dvořáka mala medzinárodný dosah. V rokoch 1969-1978 bol koordinátorom veľkej II. a III. chemoterapeutickej štúdie kontrolovanej intermitentnej liečby tuberkulózy pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie. V rámci tejto štúdie zaviedol v slovenských podmienkach niektoré jedinečné biochemické vyšetrovacie metódy. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 100 prác publikovaných v rôznych odborných medicínskych periodikách.

V rokoch 1969-2003 bol výrazne činný vo výboroch odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti – klinickej biochémie, pneumológie a ftizeológie, fyziológie a patológie dýchania.

„Jeho priateľská a spoločenská povaha nachádzala odozvu v jeho obľúbenosti a prirodzenom rešpekte u každého spolupracovníka v rámci  nemocnice, u obyvateľov Nitry, kolegov v rámci Slovenska i Čiech, ale hlavne u jeho pacientov,“ dodáva Magula.  

Za jeho záslužnú odbornú činnosť bol ocenený Zlatou medailou a Medailou založenia Společnosti Lékařsko-Slowanskej Slovenskej lekárskej spoločnosti, Medailou Českej lekárskej spoločnosti J.E. Purkyně, Pamätnou plaketou XX. Nitrianskych lekárskych dní, boli mu udelené čestné členstvá viacerých odborných lekárskych spoločností.

Za celoživotný prínos k rozvoju nitrianskeho zdravotníctva, osobitne pri budovaní a rozvoji Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o., za dlhoročnú propagáciu mesta Nitry prostredníctvom organizovania vedecko-odborných lekárskych podujatí celonárodného dosahu venovaných problematike chorôb dýchacích ciest mu bola v apríli 2013 udelená Cena primátora mesta Nitry.

Česť jeho pamiatke!

 

Lenka Mareková
foto: archív Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022