Zisťujeme potreby slovenského vidieka
14. február 2020
Zapojte sa do prieskumu a vyplňte anketu

Radi by sme vás požiadali o spätnú väzbu zapojením sa do dotazníkového prieskumu a vyplnením on-line dotazníka, ktorý je dostupný na nasledujúcom linku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/poliruralSurveySK

Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 5-10 minút.

Prostredníctvom tohto prieskumu chceme zistiť potreby slovenského vidieka, aby sme následne mohli navrhnúť efektívne vidiecke politiky zamerané na ľudí a na budúcnosť posilňujúce vidiecke obyvateľstvo a vidiek ako taký. Hľadáme riešenia pre problémy vidieka. Cieľom je zatraktívniť vidiek ako životaschopné, zdravé a príjemné miesto na život, prácu a návštevu.

Kľúčová je inkluzivita! Dôležitý je názor a hlas každého, kto žije a pracuje na vidieku, ako aj tých, ktorí sa tam plánujú presťahovať alebo práve sa na vidieku usadili. 

Zmeny vo vidieckych oblastiach, ako sú vyľudňovanie, opúšťanie pôdy a strata biodiverzity, môžu síce prebiehať postupne pomaly, ale majú často nezvratný charakter. Tvorcovia politík môžu riadiť tento vývoj s cieľom zníženia negatívnych dopadov. Za týmto účelom potrebujú poznať efektívnosť v súčasnosti používaných nástrojov politík, ako aj to kto z nich v skutočnosti profituje a v akom rozsahu, aké budú hlavné hnacie sily ovplyvňujúce ďalší vývoj a ako ovplyvnia ľudí, planétu, príjmy a využitie pôdy. Ak majú byť tieto poznatky skutočne užitočné musia prekonať tradičné sektorové myslenia a pretaviť sa do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov pod spoločným cieľom.

Viac o výskumnom projekte EÚ  PoliRural – na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí nájdete zatiaľ len v angličtine na web stránke http://polirural.eu/


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022