Žiadosť o dotáciu nájomného
11. február 2021
Výzva na predkladanie údajov k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného – COVID 19

Výzva na predkladanie údajov k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného – COVID 19.

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 4. 2. schválilo poskytnutie zľavy z finančného plnenia nájomného vo výške 50% pre všetkých nájomcov nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra alebo vo výkone správy spoločnosti Službyt Nitra, ktorí majú nárok na dotáciu na podporu nájomného v zmysle zákona.

Radnica vyzýva nájomcov na poskytnutie údajov pre podanie žiadosti o dotáciu na úhradu nájomného za predmet nájmu, ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo sťažené v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Žiadosť na priloženom tlačive je potrebné doručiť na Mesto Nitra, príp. referentom pre prevádzku tržníc, najneskôr do 28. 2.

 

Foto: AdobeStock

Súbory na stiahnutie:


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022