Zberové dvory sú otvorené aj počas letných prázdnin
12. august 2020
Môžete tam priviezť rôzny odpad

Môžete tam priviezť rôzny odpad.

 

Okrem jarného a jesenného upratovania sú pre občanov Nitry k dispozícii aj zberové dvory. Sú na Zobore, v Janíkovciach, na Čermáni, v Dolných Krškanoch a v sídle Nitrianskych komunálnych služieb – na Nábreží mládeže.

Fungujú celý rok, aj počas letných prázdnin. Priviezť tam môžete odpad, ktorý sa vám nezmestí do bežných smetiakov. „Je možné odovzdať rôzny odpad – papier, plasty, sklo, drevo, kovy, batérie a akumulátory, vyradené elektrické, elektronické zariadenia, zmesový komunálny a kuchynský odpad, či jedlé oleje,“ konštatovali, okrem iného, na svojom webe Nitrianske komunálne služby.

Len na zbernom dvore Nitrianskych komunálnych služieb vám vezmú aj drobný stavebný odpad, ale aj motorové a prevodové oleje, či obaly, obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nitrania môžu odovzdať odpad na zberných dvoroch  maximálne štyrikrát za rok. Dôležité je ale uhradenie poplatku za smetné, inak sa budete musieť s odpadom vrátiť naspäť domov.   

Odovzdať sa dá aj biologický odpad zo záhrad, jeho zber do bionádob je v nitrianskych rodinných domoch už od roku 2015. Ale ak ho máte veľa, dá sa odovzdať v kompostárni v Krškanoch. Treba však dodržať podmienky, ktorými sú, že dreviny a konáre nesmú mať väčší priemer ako 80 milimetrov a dĺžku viac ako 1500 milimetrov. Privezený bioodpad tiež musí byť pred odovzdaním vytriedený.

 

Otváracie hodiny zberných dvorov:

www.nks.sk/sluzby/obcania/zberne-dvory

Otváracie hodiny kompostárne:

www.nks.sk/sluzby/obcania/kompostaren

Andrej Jančovič, foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022