Zastavme násilie aj v čase izolácie
29. apríl 2020
Za zatvorenými dverami bytov a domov, keď sú členovia rodín izolovaní od svojho prirodzeného okolia, sa začína prebúdzať domáce násilie

Za zatvorenými dverami bytov a domov, keď sú členovia rodín izolovaní od svojho prirodzeného okolia, sa začína prebúdzať domáce násilie.

 

„Mesto Nitra sa prostredníctvom Inštitútu pre výskum práce a rodiny Bratislava (IVPR) zapojilo do národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Cieľom projektu je vytvorenie regionálneho akčného plánu (RAP), a to za účelom systematizácie postupov prevencie a eliminácie násilia na ženách na regionálnej úrovni,“ informovala referentka sociálnej kurately nitrianskej radnice Soňa Labovská, ktorá je ako externá tvorkyňa RAP členkou pracovnej skupiny za Nitriansky kraj spolu so zástupcami ostatných organizácií. Jednou z aktivít je informovanie verejnosti o možnostiach pomoci ženám, ktoré sú obeťami násilia.

„Národné koordinačné stredisko na riešenie problematiky násilia na deťoch spoločne s Koordinačným metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie (IVPR) oslovili veľké obchodné reťazce s informáciami o násilí. Informačný materiál obsahuje stručné a veľmi jednoduché informácie o násilí, kontaktoch pomoci a možnostiach a povinnostiach oznamovateľa. Informácie sú určené verejnosti, ktorá môže pomôcť chrániť obete domáceho násilia,“ vysvetlila Soňa Labovská.

„Ak patríte k všímavým ľuďom, môže sa vám stať, že pri oslovení obete domáceho násilia ona vašu pomoc odmietla. Môže sa vám aj stať, že sa vám bude snažiť  vaše podozrenie vyhovoriť. No vy musíte byť trpezlivý. Veľa obetí tak robí z obáv alebo zahanbenia. Vami vyslaný signál o tom, že máte záujem pomôcť, je pre obeť dôležitý. Určite raz príde čas, keď bude pripravená pomoc prijať, pretože ju bude už akútne potrebovať,“ vysvetľuje Soňa Labovská, ktorá má zo svojej praxe skúsenosť aj s tým, že ak obeť násilia požiada o pomoc, je to pre ňu ťažký a dôležitý krok.

„A preto, ak sa na vás obráti obeť domáceho násilia – dieťa alebo žena s prosbou o pomoc, neposudzujte nakoľko sú informácie, ktoré uvádza podľa vás pravdivé a násilie závažné. Musíte jej sami vyslať signál o tom, že máte záujem pomôcť jej,“ zdôraznila Soňa Labovská.

Pred zneužívam ako sociálnym javom si nesmieme zatvárať oči, a preto ak máte podozrenie, že dieťa, alebo žena vo vašom okolí sú týraní, alebo inak zneužívaní, alebo ste sama zneužívaná, alebo ste sami stali obeťou, volajte políciu na číslo 158. Na Národnú linku pre ženy a deti môžete nahlásiť aj na linku 0800 212 212, alebo na linku ústredia práce 0800 191 222. Ďalšie kontakty pomoci vyhľadáte na www.zastavmenasilie.gov.sk alebo na www.detstvobeznasilia.gov.sk.

 

Viac informácií nájdete v priloženom letáku.

Súbory na stiahnutie:

Leták Ikona súboru pdf (1.4 MB)

(ĽS)

Foto: pixibay.com


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022