Zasadala Nitrianska kráľovská vínna cesta
21. marec 2017
V sobotu 18. marca sa v Nitre uskutočnilo valné zhromaždenie členov Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty

V sobotu 18. marca sa v Nitre uskutočnilo valné zhromaždenie členov Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty, na ktorom sa zúčastnil a prítomných pozdravili primátor mesta Nitry Jozef Dvonč a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica. Predseda kraja Milan Belica vo svojom príhovore, aj v mene primátora, ocenil činnosť organizácie, či už v meste (organizovanie podujatia Podzoborské vinobranie) ale jej aktivity v rámci kraja i Slovenska.  Predseda Nitrianskej kráľovskej cesty Pavel Mada prezentoval správu o činnosti a hospodárení za minulý rok i návrh rozpočtu a plánu činností na prebiehajúci rok.

V kultúrnom programe vystúpila folklórna  skupina Senior. Na podujatí sa tiež zúčastnili aj ďalší vedúci predstavitelia Nitrianskej kráľovskej cesty, prednesom desatora vinára potešila všetkých prítomných bývalá mestská poslankyňa Oľga Csákayová. Na podujatí sa zúčastnila aj nitrianska mestská poslankyňa Lívia Šumichrastová. (j)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022