Zápis do prvého ročníka základných škôl
12. marec 2024

Mesto Nitra zastúpené primátorom mesta oznamuje,

že zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch 08.04.2024 – 12.04.2024  v jednotlivých školách.

Podrobné informácie získate na webových sídlach základných  škôl alebo ich telefónnych číslach:

názov školyadresawebové sídlotelefónne číslo
ZŠ kniežaťa PribinuAndreja Šulgana č. 1www.zspribinunr.edupage.org+421 65 11 832
ZŠ BeethovenovaBeethovenova č. 11www.zsbeethovenova.edupage.org+421 65 11 186
ZŠ BenkovaBenkova č. 34www.zsbenkova.edupage.org+421 77 31 011
ZŠ CabajskáCabajská č. 2www.zscabajska.edupage.org+421 910 542 123
+421 902 738 538
ZŠ kráľa SvätoplukaDražovská č. 6www.zszobor.edupage.org+421 74 12 379
+421 917 308 720
ZŠ FatranskáFatranská č. 14www.zsfatranskanr.edupage.org+421 65 86 045
ZŠ KrčméryhoKrčméryho č. 2www.zskrcmeryho.edupage.org+421 77 20 679
+421 911 725 194
ZŠ s MŠ Na HôrkeNa Hôrke č. 30www.zsnahorke.edupage.org+421 77 32 964
ZŠ Nábrežie mládežeNábrežie mládeže č. 5www.zsnm.edupage.org+421 65 54 538
ZŠ s MŠ NovozámockáNovozámocká č. 129www.zsmsnovozamocka.edupage.org+421 908 398 169
ZŠ ŠčasnéhoŠčasného č. 22www.zsdrazovce.edupage.org+421 65 62 145
+421 911 538 604
ZŠ ŠkultétyhoŠkultétyho č. 1www.zsskultetyhonitra.edupage.org+421 65 18 946
ZŠ Topoľová Topoľová č. 8www.zstopolovanr.edupage.org+421 64 10 031
+421 911 257 676
ZŠ TulipánováTulipánová č. 1www.zstulipanova.edupage.org+421 74 14 106

Najčítanejšie správy
Nitrianske hody a dožinky: Oslava tradícií a…
23. júl 2024
Aby ľudia ľuďom pomáhali: 18. ročník grantového…
23. júl 2024
Zábava pre celú rodinu na Klokočinskom jarmoku…
22. júl 2024
Na opekačku využite grily v parku
22. júl 2024