Zápis detí do materských škôl v máji
11. marec 2020
Deti môžu zapísať rodičia v materských školách 6. mája od ôsmej do štvrtej

Deti môžu zapísať rodičia v materských školách 6. mája od ôsmej do štvrtej.

 

Pri zápise rodičia musia mať rodičia vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o jeho zdravotnom stave od všeobecného lekára, ktorého súčasťou je aj údaj o povinných očkovaniach. Zákonní zástupcovia si tiež musia priniesť k nahliadnutia rodný list budúceho škôlkara. Pred zápisom ešte bude deň otvorených dverí vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorý sa uskutoční 29. apríla od pol tretej do pol piatej.

Formulár žiadosti je zverejnený na nitra.sk,  www.msnitra.org, ale aj na weboch materských škôl. Rodičia si dokument tiež môžu vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole. „Informácie tiež získate na mestskom úrade na odbore školstva, mládeže a športu na telefónnom čísle 037/650 22 76 a mailom na – feketeova@msunitra.sk,“ doplnil hovorca Nitry a vedúci odboru komunikácie a propagácie Tomáš Holúbek. 

„Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára,“ konštatoval Tomáš Holúbek.

 

Andrej Jančovič

foto: www.pixabay.com


Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry

 

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry  pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

 • dňa: 6.5.2020
 • v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod
 • v priestoroch jednotlivých materských škôl
 • „Deň otvorených dverí“ vo všetkých MŠ budú v dňoch 29.4.2020 v čase od 14.30 hod  do 16.30 hod .

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky:

 • v MŠ Nábrežie mládeže – trieda pre deti s mentálnym postihnutím,
 • v MŠ Piaristická – trieda pre deti s poruchami zraku,
 • v MŠ Štiavnická – pre deti s poruchami sluchu,
 • v MŠ Nedbalova – pre deti s diabetes,
 • v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova – zabezpečené diétne stravovanie pre deti s celiakou.

Formulár žiadosti je zverejnený na  nitra.sk,  www.msnitra.org, webové sídlo MŠ alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole.

Informácie o zápise:

 • v jednotlivých  materských školách, webové sídlo materských škôlwww.msnitra.org,
 • Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu

tel. kontakt: 037/ 650 22 76, internetová stránka: www.nitra.sk

e- mail.: feketeova@msunitra.sk.     


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022