Základné školy v Nitrianskom kraji môžu získať 1 300 eur
18. január 2024

Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v rámci svojho tradičného grantového programu „Strecha pre váš nápad“. Cieľom grantového programu je podporovať rôznorodé verejnoprospešné, dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady v základných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v školskom prostredí, a ktoré zároveň vychádzajú z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov a prinášajú im úžitok. Hlavným partnerom programu je firma BMI Slovensko, s. r. o.

„Naša spoločnosť má centrálu svojho pôsobiska a aj výrobu v nitrianskom regióne, konkrétne v Ivanke pri Nitre. Už dávnejšie sme sa zaoberali myšlienkou, ako najlepšie dokážeme v rámci svojich možností pomôcť práve tomuto regiónu. Chceli sme systematicky podporovať nápady a aktivity, vďaka ktorým si miestni obyvatelia dokážu zlepšiť svoje prostredie a kvalitu života. Od tohto smerovania už nebolo ďaleko k spojeniu so školami, ktoré nám vychovávajú mladú generáciu pre budúcnosť. Výsledkom je dlhoročný spoločný grantový program „Strecha pre váš nápad“, ktorý je vďaka Nitrianskej komunitnej nadácii skvele zorganizovaný a stal sa tradičnou stálicou v rozvoji množstva základných škôl v kraji,“ dodáva Marcel Modranský, marketingový manažér BMI Slovensko, s. r. o.

O grant vo výške 1 300 € sa môžu uchádzať:

  • Základné školy z Nitrianskeho kraja
  • Neformálne skupiny pôsobiace na základných školách v Nitrianskom kraji (žiaci, učitelia, rodičia), min. 3 osoby v jednej skupine, min. 1 osoba staršia ako 18 rokov a s doloženou referenciou od známej inštitúcie, ako napr. mestský úrad, základná škola, nezisková organizácia a pod.

Podporené budú projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života v školskom prostredí, ktoré rozvíjajú aktívnu spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi v nasledovných oblastiach:

  • Udržateľnosť zdrojov, ochrana a tvorba životného prostredia – napr. vytvorenie/ revitalizácia oddychových exteriérových zón s dôrazom na rozvoj environmentálnych aspektov daných priestorov (napr. s dôrazom na podporu mikroklímy, zachovanie biodiverzity), zavádzanie kompostérov, podpora separovaného zberu, zážitkové vzdelávanie detí, mládeže a širokej verejnosti v oblasti zodpovedného prístupu k životnému prostrediu so zameraním na aktívny prístup jednotlivca k tejto téme (napr. šetrenie zdrojmi energie, cirkulárna ekonomika, zero waste prístup, zdieľaná doprava, ekologické pestovanie,…)
  • Podpora vzdelávania – napr. inovatívne formy vzdelávania, zážitkové neformálne vzdelávanie, ktoré prepája teóriu s praxou, vzdelávacie workshopy…
  • Podpora a rozvoj telesnej kultúry – napr. vytvorenie a revitalizácia športových zón pre pravidelné športové aktivity, realizácia športových podujatí…

Dokedy je potrebné projekty predložiť?

Termín uzávierky predkladania projektov je 20. februára 2024 do 24. hodiny.

Plné znenie grantovej výzvy a bližšie informácie nájdete TU.

(red)
foto: NKN, Ľubo Balko


Najčítanejšie správy
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024
Nitra vlani preinvestovala rekordnú sumu peňazí
21. február 2024
Chutné a zdravé jedlá v školách. Projekt, v…
14. február 2024
Mesto Nitra plánuje rekonštrukciu tenisovej haly…
30. január 2024