Základné školy v Nitrianskom kraji môžu získať 1 300 eur
18. január 2024

Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v rámci svojho tradičného grantového programu „Strecha pre váš nápad“. Cieľom grantového programu je podporovať rôznorodé verejnoprospešné, dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady v základných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v školskom prostredí, a ktoré zároveň vychádzajú z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov a prinášajú im úžitok. Hlavným partnerom programu je firma BMI Slovensko, s. r. o.

„Naša spoločnosť má centrálu svojho pôsobiska a aj výrobu v nitrianskom regióne, konkrétne v Ivanke pri Nitre. Už dávnejšie sme sa zaoberali myšlienkou, ako najlepšie dokážeme v rámci svojich možností pomôcť práve tomuto regiónu. Chceli sme systematicky podporovať nápady a aktivity, vďaka ktorým si miestni obyvatelia dokážu zlepšiť svoje prostredie a kvalitu života. Od tohto smerovania už nebolo ďaleko k spojeniu so školami, ktoré nám vychovávajú mladú generáciu pre budúcnosť. Výsledkom je dlhoročný spoločný grantový program „Strecha pre váš nápad“, ktorý je vďaka Nitrianskej komunitnej nadácii skvele zorganizovaný a stal sa tradičnou stálicou v rozvoji množstva základných škôl v kraji,“ dodáva Marcel Modranský, marketingový manažér BMI Slovensko, s. r. o.

O grant vo výške 1 300 € sa môžu uchádzať:

  • Základné školy z Nitrianskeho kraja
  • Neformálne skupiny pôsobiace na základných školách v Nitrianskom kraji (žiaci, učitelia, rodičia), min. 3 osoby v jednej skupine, min. 1 osoba staršia ako 18 rokov a s doloženou referenciou od známej inštitúcie, ako napr. mestský úrad, základná škola, nezisková organizácia a pod.

Podporené budú projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života v školskom prostredí, ktoré rozvíjajú aktívnu spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi v nasledovných oblastiach:

  • Udržateľnosť zdrojov, ochrana a tvorba životného prostredia – napr. vytvorenie/ revitalizácia oddychových exteriérových zón s dôrazom na rozvoj environmentálnych aspektov daných priestorov (napr. s dôrazom na podporu mikroklímy, zachovanie biodiverzity), zavádzanie kompostérov, podpora separovaného zberu, zážitkové vzdelávanie detí, mládeže a širokej verejnosti v oblasti zodpovedného prístupu k životnému prostrediu so zameraním na aktívny prístup jednotlivca k tejto téme (napr. šetrenie zdrojmi energie, cirkulárna ekonomika, zero waste prístup, zdieľaná doprava, ekologické pestovanie,…)
  • Podpora vzdelávania – napr. inovatívne formy vzdelávania, zážitkové neformálne vzdelávanie, ktoré prepája teóriu s praxou, vzdelávacie workshopy…
  • Podpora a rozvoj telesnej kultúry – napr. vytvorenie a revitalizácia športových zón pre pravidelné športové aktivity, realizácia športových podujatí…

Dokedy je potrebné projekty predložiť?

Termín uzávierky predkladania projektov je 20. februára 2024 do 24. hodiny.

Plné znenie grantovej výzvy a bližšie informácie nájdete TU.

(red)
foto: NKN, Ľubo Balko


Najčítanejšie správy
Nitra sa stala prvým krajským mestom bez herní
30. máj 2024
Desaťmetrový hrad má svoje tri „naj“. Už ho…
29. máj 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024