Začali práce na oprave chodníka pred bývalým Priorom
8. apríl 2024

Mesto dnes odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi. Práce za viac ako 290-tisíc potrvajú 60 dní. Pribudne nová dlažba, stromy aj nová cyklotrasa. Rekonštrukcia časti chodníka je prvou etapou zámeru predĺženia pešej zóny. Celkovo pôjde o 4 etapy.

V prvej etape bude vysúťažená firma pracovať v úseku od Štefánikovej až k Orbisu. Tieto práce budú prebiehať v dvoch etapách.


Práce začnú v úseku od Štefánikovej po obchodný dom. V tejto etape bude vynechaný koridor pred Tescom. Súčasťou prvej etapy je aj plocha pred pivárňou až po koniec schodiska smerom ku hlavnej križovatke.

V druhej etape budú dokončené zvyšné časti plochy popri výkladoch obchodného domu, plocha za obchodným domom pod schodmi až k Orbisu.

Chodník ostane čiastočne priechodný pre peších. Rekonštrukcia si nevyžiada žiadne dopravné obmedzenia.

Pribudne nová dlažba, stromy aj úsek cyklotrasy

Povrch chodníka bude z veľkoformátovej dlažby 80×80 cm. Lem 2,4 x 2,4 m bude z tmavšej kontrastnej dlažby.

V priestore pribudne desať nových stromov. Časť pod stromami bude z lámaného kameňa – žuly, spárovanej štrkom, aby bola dosiahnutá drenážna úloha povrchu pre lepšiu prístupnosť vody stromom.


Prečo sa začiatok prác oddialil?

Projektovú dokumentáciu k úpravám pred bývalým Priorom radnica zabezpečila už v júli 2022. Na základe dodatočnej žiadosti vlastníka pozemku sa práce rozšírili ešte o niektoré priľahlé plochy. Mesto potom predložilo upravenú projektovú dokumentáciu na dodatočné povolenie.

Ďalšie oneskorenie rekonštrukcie priestoru spôsobil fakt, že mestské zastupiteľstvo pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom pozastavili financovanie stavby, čo viedlo k zrušeniu súťaže na zhotoviteľa. Po pripomienkach mestskej komisie pre architektúru sa musela opätovne upraviť projektová dokumentácia a na základe nej sa nanovo súťažil zhotoviteľ stavby.

Lenka Mareková, Tomáš Holúbek
Vizualizácie: Štúdia možného riešenia priestoru,
Foto: Henrich Varga


Najčítanejšie správy
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje nové výzvy
3. apríl 2024
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024
Nitra vlani preinvestovala rekordnú sumu peňazí
21. február 2024