Základné školy podporili projekt ochrany detí pred násilím
9. december 2019
Do akcie sa zapojilo viac ako 2600 žiakov

Do akcie sa zapojilo viac ako 2600 žiakov.

 

A keďže dôležitou súčasťou boja proti násiliu je aj prevencia, žiaci nielen vytvorili rozmanité koláže v tvare srdca, ale spoločne s učiteľmi diskutovali o význame a potrebe dôležitých hodnôt, ktorými iste sú – priateľstvo, tolerancia, pravdovravnosť, dôveryhodnosť, solidarita, vďačnosť svedomitosť, či ochota pomôcť. Žiaci si tiež na základe dialógu uvedomili, že v záujme dobrých medziľudských vzťahov je nutné neporušovať práva iných.

„Do výzvy sa zapojili základné školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj z okolitých obcí v rámci koordinácie problematiky násilia páchaného na deťoch. Na preventívnej aktivite sa podieľalo spolu 2655 žiakov základných škôl, “ informovala Juliana Holá, ktorá je koordinátorkou ochrany detí pred násilím na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre.

Do regionálnej kampane sa konkrétne zapojili tieto základné školy – ZŠ Benkova, ZŠ Na Hôrke, ZŠ Fatranská, ZŠ Nábrežie mládeže, ZŠ kráľa Svätopluka, ZŠ Škultétyho, ZŠ Tulipánová, ZŠ Topoľová, ZŠ Beethovenova, ďalej ZŠ Vinodol, ZŠ Hostie, ZŠ Lehota, ZŠ Výčapy Opatovce, ZŠ Zbehy, ZŠ Branč, ZŠ Lužianky, ZŠ J. Domastu Cabaj – Čápor a ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce.

 

Andrej Jančovič


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022