Začala druhá etapa obnovy mestskej tržnice
13. január 2022
Zámerom je zachovanie autenticity jedinečnej architektúry kasární

Zámerom je zachovanie autenticity jedinečnej architektúry kasární.

 

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zahájilo Mesto Nitra v roku 2021, II. etapu obnovy Mestskej tržnice.

Národná kultúrna pamiatka, na Štefánikovej triede 50, je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu č. 11871 ako „Kasáreň“. Podpísaním zmluvy (č. MK-2937/2021-423 – Obnova časti národnej kultúrnej pamiatky

Kasáreň na Štefánikovej triede č. 50 v Nitre, ÚZPF č. 11871 – II. etapa) poskytlo ministerstvo na realizáciu tohto projektu mestu Nitra dotáciu vo výške 13 000 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2021 v rámci programu OBNOVME SI SVOJ DOM.

V druhej etape obnovy Národnej kultúrnej pamiatky,  samospráva použila dotáciu Ministerstva kultúry SR na umelecko-remeselnú obnovu okien.

Mesto Nitra podalo ku koncu roka 2021 opätovne žiadosť na Ministerstvo kultúry SR v rámci programu OBNOVME SI SVOJ DOM. V III. etape projektu je cieľom získanie prípravnej projektovej dokumentácie k obnove fasády, získanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu vlhkostnej sanácie budovy a zlepšenie jej tepelno-technického stavu prostredníctvom umelecko-remeselnej obnovy časti pôvodných okien na II. NP východného a severného krídla budovy datovaných k obdobiu výstavby. Z bezpečnostného hľadiska je prioritou III. etapy obnovy zabezpečiť spoľahlivé používanie týchto okien, pretože ide o rozsiahly a centrálne lokalizovaný objekt s vysokým výskytom ľudí.

Zámerom obnovy časti pamiatkovej budovy využívanej ako mestská tržnica je zachovanie autenticity jedinečnej architektúry kasární a zvýraznenie jej pamiatkovej hodnoty čiastočnou rekonštrukciou smerujúcou k regenerácií pôvodnej, pamiatkovo hodnotnej podoby.

 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

MKSR


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022