Začal sa nový školský rok, do škôl nastúpilo viac ako 6-tisíc žiakov
6. september 2017
V pondelok 4. septembra sa na štrnástich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry začal nový školský rok

V pondelok 4. septembra sa na štrnástich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry začal nový školský rok 2017/2018. Počet žiakov v mestských základných školách je 6155, prvý ročník absolvuje 741 prvákov, otvorené budú aj nulté ročníky na ZŠ Krčméryho a ZŠ a MŠ Novozámocká.

Čo sa týka zrealizovaných investícii, ZŠ Tulipánová má novú telocvičňu, v prevádzke tiež bude nová kuchyňa na ZŠ Krčméryho, ktorá bude variť pre celiatikov. Nové, bodové osvetlenie je na ZŠ Cabajská, atletická dráhu aj s ihriskom má ZŠ Nábrežie mládeže. Na ZŠ na Hôrke sú vybudované nové priestory pre škôlkarov.  Drobné investičné práce sa však realizovali  na viacerých základných školách.

Školákov a učiteľov prišli pozdraviť aj zástupcovia vedenia mesta a poslanci mestského zastupiteľstva. Primátor Nitry Jozef Dvonč bol na otvorení školského roku na ZŠ Tulipánová, kde spoločne s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Petrom Pelegrinim otvorili novú telocvičňu, prezrel si tiež nové priestory pre škôlkarov na ZŠ Na Hôrke a vynovenú atletickú dráhu s ihriskom na ZŠ Nábrežie mládeže. Zástupca primátora Ján Vančo bol na otvorení školského roku na ZŠ Cabajská, prednosta mestského úradu Igor Kršiak na  ZŠ Nábrežie mládeže.     

V novom školskom roku mesto pripravilo na základných školách novinky. Vo vyučovacom procese, pre žiakov ôsmych ročníkov, bude zvýšený počet hodín dejepisu, pokračovať bude aj výučba cudzích jazykov už na prvom stupni ZŠ, ale aj prehlbovanie vedomostí v rámci informatiky a ďalších dôležitých predmetov, ktoré budú žiaci potrebovať na gymnáziách, stredných školách a učilištiach. Na ZŠ Šcasného bude v prevádzke komunitné centrum, pokračovať bude tiež  národný projekt terénnej sociálnej práce  na Orechovom dvore.  

V rámci voľnočasových aktivít bude od 1. januára 2018 bude v platnosti aktualizovaná novela financovania školských klubov. Mesto ponúkne deťom opäť množstvo aktivít a krúžkov v rôznych oblastiach. Zvýšený tiež bude počet plaveckých kurzov a ďalších športových aktivít pre deti v rámci kandidatúry Nitry na Európske mesto športu 2018.

Začiatok školského roka bol aj v materských školách. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry je 26 materských škôl a jedna základná škola s MŠ (Novozámocká). Do mestských materských škôl nastúpilo 2673 detí. Nové triedy budú na MŠ Alexyho a MŠ Okružná, z dotácie je v pláne vybudovanie tried na Dobšinského ulici.

FOTO: ZŠ Tulipánová má od nového školského roku 2017/2018 novú, modernú telocvičňu.

 

FOTO: Telocvičňu na ZŠ Tulipánová 5. septembra  slávnostne otvorili primátor J. Dvonč a podpredseda vlády SR P. Pelegrini na snímke s poslancami MZ.

 

FOTO: Slávnostné strihanie pásky.

 

FOTO: Začiatok školského roku na ZŠ Tulipánová, ktorý sa uskutočnil  v pondelok 4. septembra.

(J)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022