Za vypaľovanie trávy hrozí pokuta vyše tristo eur
17. apríl 2020
Zakázané je vypaľovanie suchých trávnatých porastov a zakladanie ohňa na miestach, kde by hrozilo vzniku požiaru

Zakázané je vypaľovanie suchých trávnatých porastov a zakladanie ohňa na miestach, kde by hrozilo vzniku požiaru. 

 

Každoročne po zimnom období dochádza počas jarného upratovania k zvýšenému výskytu požiarov. Medzi najčastejšie príčiny patrí vypaľovanie suchých trávnatých porastov a spaľovanie pohrabaného lístia, či suchej trávy v záhradách a dvoroch. Týmto spôsobom sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu a pritom si neuvedomujú, že táto činnosť môže veľmi ľahko viesť ku vzniku požiaru. V najhorších prípadoch aj k strate na majetku alebo aj k strate na životoch.

„Upozorňujeme občanov, či už fyzické alebo právnické osoby – podnikateľov, že je zakázané vypaľovať porasty tráv, bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,“ informoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

Občanov vystríhajú aj hasiči, ktorí upozorňujú, že je zakázané tiež fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, spaľovať horľavé látky na pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Táto zakázaná činnosť u fyzickej osoby je z hľadiska ochrany pred požiarmi posudzovaná ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 eur. „Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi je možné za nedodržanie zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu do výšky 16 596 eur,“ povedal hovorca nitrianskej radnice Tomáš Holúbek.

 

Ľudmila Synaková

 Foto: pixabay


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022