Z muža sa stal bezdomovec, pomáhala mu polícia aj mesto
30. apríl 2021
Prinášame vybrané prípady z činnosti mestskej polície za posledný týždeň

Prinášame vybrané prípady z činnosti mestskej polície za posledný týždeň.

 

Pracovný týždeň začala hliadka preverovaním oznamu o visiacich elektrických kábloch zo steny pri drogérii v obchodnom dome Sandokan na Jurkovičovej ulici. Policajti miesto skontrolovali a kontaktovali majiteľa priestoru, ktorého vyzvali, aby dal problém do poriadku. Ten hliadke vysvetlil, že prevádzku rekonštruuje a elektrický prúd je odpojený od zdroja.

V Dražovciach preverovali nelegálne skládky

Mestská polícia spolu s poslancom mestského zastupiteľstva vykonala obhliadku troch založených nelegálnych skládok v záhradkárskej kolónii na ulici Pod Plieškou v Dražovciach. Na mieste našli čierne plastové vrecia s bežným komunálnym odpadom. Jedno z vriec obsahovalo dokumenty rôznych osôb so spoločnou adresou v Jelšovciach. „Mestskí policajti na mieste celú vec posúdili ako porušenie Zákona o odpadoch. Prípad je v štádiu objasňovania,“ uviedla polícia.   

Ukrajinec zistil, že jeho podnájom bol predaný a nemal kam ísť do karantény

Na políciu sa dostavil občan Ukrajiny, ktorý žije v podnájme v Nitre už 25 rokov. Po návrate z Ukrajiny zistil, že byt, ktorý mal prenajatý bol odpredaný a nemá kde bývať. Políciu požiadal o pomoc, pretože si chcel splniť povinnosť o povinnej karanténe po návrate zo zahraničia. Finančná situáciu mu nedovolila zaplatiť si hotel, preto ho polícia umiestnila do karantény na amfiteáter s tým, že stravu si bude hradiť z vlastných zdrojov.

Z muža sa po životnej traume stal bezdomovec

Polícia preverovala oznam o dezorientovanom staršom mužovi na Hviezdoslavovej triede. Muž nevykazoval žiadne zranenie. Hliadka zistila, že z muža sa po prežitej životnej traume, stal bezdomovec. „Po konzultácii s vedúcou sociálneho útvaru bol sedemdesiatosemročný senior z obce Chynorany umiestnený v azylovom dome, kým sa mu nenájde adekvátnejšie ubytovanie,“ povedala polícia.

Žena našla v bankomate peniaze, rozhodla sa ich vrátiť  

Štyridsaťšesťročná žena privolala mestskú políciu, ktorej odovzdala 80 eur. Našla ich v bankomate Prima banky na Dunajskej ulici na Klokočine. Policajti peniaze prevzali a spísali zápisnicu. „Keďže banka už nemala otvorenú žiadnu pobočku, hotovosť bola na druhý deň odovzdaná v pobočke Prima Banky na Akademickej ulici v Nitre, kde sa pokúsia podľa dátumu, času výberu a iných markerov zistiť totožnosť zábudlivého výbercu,“ dodala polícia.

Partia mládeže nedodržiavala protipandemické opatrenia, bola pod vplyvom alkoholu

Na základe podnetu polícia preverovala skupinu neplnoletých detí, ktorá sa zdržiavala na Lúčnej ulici na Chrenovej. Okrem toho, že narúšali verejný poriadok, znečisťovali priestor a nedodržiavali protipandemické opatrenia, boli aj pod vplyvom alkoholu. Keď štrnásťročný chlapec z Nitry zbadal hliadku, snažil sa utiecť, ale po niekoľkých metroch spadol a spôsobil si drobné zranenia na ruke. Bolo zjavné, že on, aj ďalšie deti sú pod vplyvom alkoholu.

Keďže nikto z nich nedokázal hodnoverne preukázať svoju totožnosť, mestskí policajti ich predviedli na stanicu, kde sa podrobili dychovej skúške. „Tá bola pozitívna u dvoch štrnásťročných dievčat, jedna z obce Golianovo a druhá z obce Hosťová, a tiež u ďalšieho chlapca vo veku sedemnásť rokov, ktorý pochádzal z obce Veľký Lapáš,“ uviedla polícia. Mali od 0,35 až do 1,25 promile alkoholu v krvi. 

Deti si prevzali rodičia. Za porušenie zákazu konzumácie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov im hrozí pokuta do výšky 33 eur.

 

Lenka Mareková
Foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022