Z Boriny bude miesto na oddych, šport a vychádzky
28. apríl 2020
Borina sa čiastočne skultúrnila výstavbou cyklotrasy. V druhej polovici roka ju čaká revitalizácia, ktorou získa tento priestor uprostred mesta  ďalší rozmer

IROP

Borina sa čiastočne skultúrnila výstavbou cyklotrasy. V druhej polovici roka ju čaká revitalizácia, ktorou získa tento priestor uprostred mesta ďalší rozmer.

 

„V zmysle schváleného projektu a v prípade, ak sa nám podarí uskutočniť verejné obstarávanie, by mohol byť projekt realizovaný v zmysle harmonogramu medzi  augustom až novembrom tohto roka,“ informoval Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového a strategického riadenia na Mestskom úrade v Nitre.

Borina sa zmení na oddychový areál s detským ihriskom a telocvičnou v prírode. „Verejné obstarávanie je vo finále. Projekt revitalizácie mestského lesa získal finančnú podporu,“ povedal hovorca mesta Nitry Tomáš Holúbek.

Radnici sa podaril husársky kúsok – zatraktívniť a pre verejnosť sprístupniť dosiaľ nevyužitý kus prírody nachádzajúcej sa priamo v meste. Súčasťou projektu je úprava porastov drevín a náletových kríkov, ako aj stavebné úpravy chodníkov, pribudnú prvky urbánneho dizajnu. Autorom projektu je krajinný a záhradný architekt Zoltán Balko, ktorý má s podobnými projektmi bohaté skúsenosti.

Revitalizovať sa nebude celý lesný porast, ale len pozemky, ktoré patria mestu a to juhovýchodná časť lesa smerom k mestskej časti Čermáň. Verejnosť sa môže tešiť na telocvičňu v prírode, piknikovú lúku s altánkom, náučný chodník s „bránou času“. Temenu kopca bude dominovať plastika pamätníka obdobia protitureckých a stavovských vojen. Zložený bude z jednoduchej trámovej konštrukcie. Nosnú časť tvoria štyri zvislé stĺpy z agátovej guľatiny výšky 4 500 mm nad terénom. Pamätník pripomenie históriu Boriny – Šibeničného vrchu ako miesta popráv, ktoré je opradené tajomstvami stredoveku. Samozrejmosťou bude nové verejné osvetlenie, chodníky, zeleň, prvky na cvičenie, ohnisko, altánok, piknikové sedenie, informačná tabuľa, lavičky. Pri revitalizácii sa ráta s výsadbou až 15-tisíc sadeníc, no bude nutný aj výrub 210 stromov.

„Hlavnými cieľmi návrhu je zvýšiť environmentálnu kvalitu územia a jestvujúcich porastov drevín ako aj atraktívnosť lesného prostredia pre širokú verejnosť, ktorej bude slúžiť na oddych, šport či krátkodobú rekreáciu. A zároveň prezentovať jedinečný úsek dejín mesta viažuci sa k priestoru z obdobia tureckých vojen 15. až 17. storočia,“ uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Chýbať nebude telocvičňa v prírode či pikniková lúka, náučný chodník s označením a mobiliár. Na detskom ihrisku pre deti od troch do štrnásť rokov bude postavená drevená zostava na preliezanie so sieťami.

Na revitalizáciu Boriny získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu „Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“ vo výške 150 533,42 eur, pričom  7526,67 eur je spolufinancovanie mestom vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov.

 

Viac informácií o projekte nájdete na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7153/summary?

Súbory na stiahnutie:

 

 

Ľudmila Synaková

foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022