Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitra č. 4/2022 o pohrebiskách v meste Nitra a ich prevádzkovom poriadku
Číslo 4/2022
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 05.10.2022