Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3/2013 o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času v znení dodatku č. 1, 2, 3
Číslo 3/2013
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 27.04.2016