Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2021 o zrušení Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí, Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra a súčasne zriadení Základnej školy s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí
Číslo 1/2021
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 28.02.2021