Vypracujú stratégiu zlepšenia klímy v Nitre
27. február 2019
Mesto Nitra plánuje reagovať na klimatické zmeny, súvisiace s globálnym otepľovaním

Dôležité preto bude vypracovanie východiskového dokumentu – „Stratégia adaptačných opatrení na zmenu klímy pre mesto Nitra. V prvej,  prípravnej fáze sa uskutoční analýza súčasného stavu klimatických podmienok v meste.

Pomôžu aj zelené strechy 

V ďalšom procese tvorby dokumentu bude dôležité  účinné zapracovanie zelene, či už kvetov, bylín,  kríkov – ale hlavne, vhodných stromov. Naplánované sú aj riešenia strešnej, vertikálnej a  mobilnej zelene.  Aplikovanie strešnej zelene v meste by pomohlo znížiť emisie oxidu uhličitého, ale „zelené strechy“ by mali prispieť aj  k lepšiemu odparovaniu vlhkosti a viazaniu prachu.  Dôležité tiež je, že  vegetačné strechy spomaľujú odtok dažďovej vody, neuvoľňujú  teplo – a tým obmedzujú  prehrievanie budov a vzduchu.  

Riešenie záplavových situácií  a doplnenie pritienenia exponovaných plôch

Po záplavách, ktoré za posledné roky pribudli vo viacerých oblastiach mesta, bude podstatný aj návrh riešenia zadržiavania prívalových dažďov s identifikáciou kritických oblastí. Dôležitým momentom bude aj doplnenie infraštruktúry tieniacich zariadení. „Spracovaný bude  aj monitoring netienených plôch v meste s tým, že pri samotných tienidlách budú využívané najmä prírodné biotické materiály,“  uvádzajú zhotovitelia strategického dokumentu z firmy Slovholding.  

Kompatibilita s informačným systémom mesta

Výsledná podoba  dokumentu bude tvorená z máp, tabuliek a textovej časti. Aktualizácia zmien a doplnení (napríklad nápadov od občanov) je možná tiež, nakoľko dokument bude kompatibilný s Geografickým informačným systémom mesta. „Projekt bude spracovaný aj s cieľom možnosti následných analýz a syntéz informácií z pohľadu vertikálnej a horizontálnej správy územia, aplikácie dát z katastra a digitálnej a technickej mapy mesta,“ dopĺňajú odborníci z firmy, ktorí budú spracovávať východiskový dokument.    

Finančná podpora z Integrovaného regionálneho operačného projektu 

Strategický materiál sa spracováva z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Dokument bude dokončený o  dvanásť mesiacov, cena vypracovania je skoro 24-tis. eur. Informácie doplnil projektový manažér sprostredkovateľského orgánu IROP pre posudzovanie projektových zámerov, programovania a metodiky Štefan Lančarič: „V rámci pripomienkovacieho procesu výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oblasti zelenej infraštruktúry sa podarilo medzi oprávnené aktivity dostať i strategické dokumenty, vrátane spomínaného materiálu, Generálneho plánu zelene alebo Miestneho územného systému ekologickej stability. Veríme, že ich postupné obstaranie napomôže nielen k skvalitneniu územno-plánovacích procesov, ale i manažmentu tvorby a ochrany životného prostredia na území mesta Nitry.“

 

Andrej Jančovič

Ilustračné foto: www.materialicious.cz


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022