Výbor mestskej časti č.3 Čermáň informuje
16. august 2016
V prvom rade by som vám chcel poďakovať za podporu, ktorá mi dodáva energiu do ďalšej poslaneckej činnosti.

Vážení občania Čermáňa i mesta Nitry,  

v prvom rade by som vám chcel poďakovať za podporu, ktorá mi dodáva energiu do ďalšej poslaneckej činnosti. Všetkým, najmä však deťom želám veľa oddychu a zábavy aj počas posledných prázdninových dní. Milé deti a mládež, dúfam, že ste cez prázdniny načerpali veľa síl a pozitívnej energie a počas školského roku budete svojimi výsledkami robiť radosť svojim rodičom, starým rodičom, ale najmä sebe.

Aj keď sú prázdniny, pokračujú aj pravidelné stretnutia nášho výboru, na ktorých sú prerokovávané vaše aktuálne problémy, pripomienky a návrhy na zlepšenia. Pokojne ma s nimi môžete kontaktovať nielen telefonicky a osobne, ale aj mailom na adresách – prezident@cfknitra.sk alebo Jozef.Sliz@nitra.sk

So svojimi požiadavkami, samozrejme, môže prísť na zasadnutie výboru každý z vás, všetky pozvánky sú pravidelne zverejňované na tabuliach pri Dome Matici slovenskej a Nitrazdroji.

Naša mestská časť má 52 ulíc, aj preto som rád, že sa postupne uskutočňujú i rekonštrukčné práce  nielen na komunikáciách, ale aj chodníkoch. Naďalej však platí, že medzi moje priority, ako aj výboru, patria rekonštrukcia telocvične na Hlbokej ulici, postupná rekonštrukcia a vybudovanie ďalších detských ihrísk, vybudovanie chodníka smerom na Cabajský cintorín a renovácia futbalového štadióna, na ktorý už máme schválené finančné prostriedky v mestskom zastupiteľstve (ďalšie finančné prostriedky budú od Slovenského futbalového zväzu).

Teší ma tiež dlhodobá výborná spolupráca s Maticou slovenskou, dôchodcami i miestnymi materskými (MŠ Golianova, MŠ Dolnočermánska) a Základnou školou Cabajská, keď sme spoločnými silami zrealizovali rozmanité zaujímavé podujatia, v ktorých organizácii plánujeme pokračovať.

Som presvedčený o tom, že spoločnými silami sa nám postupne väčšiu časť týchto plánov podarí zrealizovať, i keď sme limitovaní množstvom finančných prostriedkov. Do ďalších dní vám želám pohodu, najmä však veľa zdravia. 

 

 

 

Jozef Slíž

predseda VMČ č.3 Čermáň


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022