Výbor mestskej časti č.1 Horné a Dolné Krškany informuje
24. február 2017

Gutt

Vážení spoluobčania,

som rád že po pár mesiacoch mám opäť priestor na našej mestskej strane, aby som vám aspoň trochu priblížil aktuálne dianie v našej mestskej časti. Rok 2016 je za nami, spolu s výborom sme riešili viaceré požiadavky a podnety. Niektoré ciele sme splnili, ale pri niektorých sme neboli až tak celkom úspešní. Z avizovaných investičných akcií, ktoré som spomenul v mojom poslednom článku sme neboli úspešní iba pri rekonštrukcii chodníkov na Novozámockej. Celá akcia je presunutá na 1. polrok tohto roku. Jedná sa o veľké úseky a začiatkom zimy bolo už  riskantné začínať, takže odloženie na jar 2017 môže byť v prospech kvality našich chodníkov. Okrem chodníkov máme po poslednom zasadnutí MZ na tento rok schválené investičné akcie na území celej našej MČ. Prioritou je naďalej pokračovať v budovaní kanalizácie, verím že dokončíme rozrobené ulice – Staromlynskú a Športovú, následne pokračujeme ulicou Na hlinách a potom ulicami, kde už bolo vydané stavebné povolenie. Myslím, že mám dobrú správu aj pre obyvateľov ulíc, ktoré z majetkových dôvodov neboli zatiaľ ani naprojektované, napr. Roľnícka od č.d.1 po č.d.25 alebo Bočná. Projekty sú pripravené a práve prebieha proces stavebného konania. No, ale ešte stále máme bez projektu ulice Jabloňovú a Mäsiarsku, tu intenzívne prebiehajú rokovania ako zabezpečiť projekt a následne stavebné povolenie. Spomeniem aj ďalšie  investičné akcie iniciované VMČ. V tomto roku chceme dokončiť súvislé opravy miestnej komunikácie  ul. Pri Mlyne, chceme budovať nové chodníky na Krškanskej ulici a na ul. K rieke. Na niektorých uliciach chceme doplniť verejné osvetlenie. Rozhodli sme sa obnoviť miestny rozhlas v celých Krškanoch, chýba nám vhodný informačný kanál aby sme mohli rýchlo posunúť aktuálne informácie smerom k obyvateľom. Chceli sme začať budovanie domu smútku na novom cintoríne, z finančných dôvodov zahájenie stavby odkladáme do budúcna. Zatiaľ máme požiadavku na vykonanie opatrení pre zabezpečenie odhlučnenia okolia starého domu smútku pri kostole. Počkajme si na návrh riešenia, verím že sa týmito opatreniami dôstojnosť tohto pietneho miesta primerane zvýši. V súčasnosti pracujeme s kolegami na zozname výtlkov na našich komunikáciách, resp. ďalších nedostatkov po zime, uvítame aktívne nahlasovanie obyvateľov našej mestskej časti. Podnety z vášho okolia môžete nahlasovať ako obvykle mailom na moju adresu, telefonicky alebo osobne na výbore. Každý, kto má záujem prispieť svojimi podnetmi na zlepšenie života v našej MČ je vítaný. Potrebujeme spätnú väzbu od obyvateľov, aby sme mali prehľad o našich slabších, ale možno aj silnejších stránkach. VMČ má okrem investičných akcií vytvoriť zázemie aj na stretnutie s obyvateľmi  pri kultúrno- spoločenských akciách. Najbližšie, s podporou nášho mesta organizujeme 28.2.2017 Krškanské fašiangy 2017 s tradičným pochovávaním basy. Je to úplne ku koncu fašiangov, začíname od 18.00 h. Cieľom je pripomenúť tradície a ponúknuť ľuďom jednoduchú zábavu, takže pozývame všetkých zábavychtivých obyvateľov nášho mesta k nám do Krškán.  Samozrejme, počas roka máme v pláne oveľa viac akcií a o termínoch vás budeme obvyklým spôsobom včas  informovať. Zasadnutia nášho VMČ sú spravidla raz do mesiaca v zasadačke Kultúrneho domu v Dolných Krškanoch podľa rozpisu na výveskách.

                                                                   Ing. Miroslav Gut,  predseda VMČ č.1


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022