Parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 2023
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z.z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
vykonajú
v sobotu 30. septembra 2023 a
určujem

  1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,
  2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do 8. septembra 2023,
  3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do 21. augusta 2023.

Boris Kollár
v.r.

Oznámenie o nezložení sľubu

Upozornenie

Mesto Nitra upozorňuje, že pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky má utvorených 72 okrskových volebných komisií.

Zoznam okrskov pre delegovanie

Bližšie informácie nájdete na našej web stránke www.nitra.sk – ikona Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky –  dokumenty a stiahnutie.


Viac informácii nájdete TU

JUDr. Ivana Buranská
vedúca odboru a zástupkyňa prednostu
číslo dverí: 629
ivana.buranska@msunitra.sk
Gabriela Zachar Prešinská
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 619
gabriela.zacharpresinska@msunitra.sk


Vytvorené: 27. 10. 2023