Detail zamestnanca

Gabriela Zachar Prešinská
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 619
gabriela.zacharpresinska@msunitra.sk