Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. februára 2024
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do Európskeho parlamentu a
určujem

  1. deň ich konania na sobotu 08. júna 2024,
  2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 05. marca 2024,
  3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 09. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

Peter Pellegrini
v. r.

JUDr. Ivana Buranská
vedúca odboru a zástupkyňa prednostu
číslo dverí: 629
ivana.buranska@msunitra.sk
Gabriela Zachar Prešinská
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 619
gabriela.zacharpresinska@msunitra.sk

Vytvorené: 12. 2. 2024
Upravené: 18. 6. 2024