Vo štvrtok sa zídu mestskí poslanci
9. jún 2020
Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa začína o 8. hodine.  Na poslancov čaká 54 bodov programu

Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa začína o 8. hodine.  Na poslancov čaká 54 bodov programu.

Mestskí poslanci sa budú vo štvrtok 11. júna zaoberať návrhom záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2019. Okrem toho prerokujú návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry.

V ďalšej časti programu sa budú zaoberať sociálnymi témami. Prerokujú informatívnu správu k plneniu II. Komunitného plánu sociálnych služieb v Nitre na roky 2016 – 2020 za uplynulý rok,  informatívnu správu o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých – Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov“, informatívnu správu o plnení debarierizačných opatrení mesta Nitry za uplynulý rok a prerokujú návrh na pristúpenie Mesta Nitry k memorandu prorodinnej samosprávy obcí a miest na území SR.    

V súvislosti s blížiacim sa otvorením Letného kúpaliska na Sihoti v Nitre sa budú zaoberať prenájmom gastronomických stánkov. Záujem verejnosti si zaslúži aj informatívna správa, zaoberajúca sa revitalizáciou Mestskej tržnice v Nitre. Volení zástupcovia si vypočujú správy, týkajúce sa uplynulého roka v oblasti požiarovosti, bezpečnostnej situácii a činnosti mestskej polície.

Ďalšia časť zastupiteľstva bude zameraná na kontrolnú činnosť, konkrétne na správu o výsledku kontroly dodržiavania Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Nitry – konkrétne zamestnancov na mestskom úrade  a iných pracoviskách v riadiacej pôsobnosti mestského úradu. Poslanci si posvietia i na výsledok kontroly realizácie investičnej akcie tretej etapy kanalizácia Šúdolskej ulice, kontrolu hospodárenia v ZŠ Ščasného v Nitre-Dražovciach a prerokujú správu o vybavení sťažností a petícií za minulý rok.   

Kompletný program 19. mimoriadneho zasadnutia aj s materiálmi, o ktorých budú poslanci rokovať, nájdete na nitra.sk. Priamy prenos z rokovania mestského  zastupiteľstva môžete sledovať online na mestskom kanáli na YouTube.

 

Ľudmila Synaková

foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022