Vidí sa vám, že platíte priveľa za odpad?
30. jún 2021
Čo je pre občana bezplatné a za čo vlastne platí?

Čo je pre občana bezplatné a za čo vlastne platí?

 

Položili ste si niekedy otázku, za čo vlastne platíte? Organizácia ENVIPAK, ktorá v Nitre financuje zber triedeného odpadu pripravila edukačný plagát, v ktorom sa dozviete za čo v rámci poplatku za komunálne odpady platíte, čo máte zadarmo a ako môžete vlastnou zodpovednosťou ovplyvniť odpadové hospodárstvo a tým pádom aj životné prostredie vo svojom meste.

Čo je pre občana bezplatné?

Za triedený zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov zodpovedajú výrobcovia, ktorí prostredníctvom OZV ENVI – PAK zabezpečujú a financujú zber, dotriedenie a následné zhodnotenie a recykláciu týchto druhov odpadu. Pozor, ak je v triedenom zbere viac ako 35% nečistôt (to znamená odpadu, ktorý do daného kontajnera či vreca nepatrí), odpas sa už nepovažuje za vytriedený a nakladanie s ním musí uhradiť obec. Obyvatelia neplatia ani za zber elektroodpadu či batérií.

Za čo občan platí?

Poplatok za komunálny odpad zahŕňa zmesový odpad (čierny kontajner alebo vrece), drobný stavebný odpad, objemný odpad (napr. nábytok), odpad z cintorína, odpad z čistenia ulíc, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale aj odpady z parkov a záhrad. V ročnom poplatku za odpad majú občania od svojej obce zabezpečený kompletný servis 365 dní v roku. Prispejme spoločne k znižovaniu množstva odpadu v našich domácnostiach. Najlepším spôsobom je prevencia a minimalizácia odpadu, ktorá začína už pri nákupoch. Nezabúdajme, že odpadu vieme dať druhú šancu, či už napr. darovaním šatstva alebo kníh alebo opätovným použitím vecí. A ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych vreciach či kontajneroch.

plagát na stiahnutie  Ikona súboru pdf (2.2 MB)

 

Zdroj: ENVIPAK
Foto: ilustračné

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022