Veľké investičné akcie v Nitre dostali zelenú
26. máj 2023

Úver pomôže mestu, aby sa zapojilo do veľkých projektov financovaných
z európskych peňazí. Peniaze pôjdu do ciest, chodníkov, budov, ale aj do zelených projektov.


Mestský parlament v Nitre dnes odsúhlasil, že samospráva si vezme úver do výšky 10 miliónov eur.

Úver má pomôcť financovať veľké investičné akcie v Nitre, hlavne projekty, na ktoré sa mestu podarilo získať množstvo peňazí z európskych fondov. Na to, aby mesto mohlo tieto peniaze čerpať, je potrebné, aby zo svojho rozpočtu doplatilo päť percent z celkovej sumy diela.

„Máme možnosť získať viac ako tridsať miliónov z Európskej únie. Sú to obrovské peniaze pre Nitru a pre nás je nesmierne dôležité, aby sme boli pripravení na ich čerpanie, mali hotové projektové dokumentácie a aby sme nepripravenosťou neprišli o možnosť získať pre naše mesto tieto peniaze. Úver teda použijeme nielen na dokončenie už rozbehnutých projektov, ale aj na prípravu projektov podporených v rámci nového programovacieho obdobia,“ vysvetlil primátor Nitry Marek Hattas.

Pre lepšiu predstavu, peniaze sa využijú na obnovenie priestoru za Dominom, na oživenie legendárneho Kina Lipa či na vytvorenie skateparku na Chrenovej. Peniaze sa takisto použijú na dofinancovanie revitalizácie hradného kopca, Starého aj Nového parku či priestoru v bývalých kasárňach. „Peniaze ale pôjdu aj do ciest a chodníkov po celej Nitre, no napríklad tiež na nákup techniky pre Stredisko mestských služieb, ktoré sa stará o pravidelnú údržbu. Presné rozdelenie financií bude závisieť od toho, na čom sa s poslancami dohodneme. Upresnené to bude na júnovom mestskom zastupiteľstve,“ dodal Marek Hattas.

Hlavná kontrolórka mesta Darina Keselyová potvrdila, že mesto Nitra na základe údajov o stave jeho dlhu dodržalo zákonné podmienky na prevzatie tohto úveru. Úverová zaťaženosť mesta nebude extrémne vysoká ani po prevzatí nového úveru.

Mesto predpokladá čerpanie úveru v priebehu rokov 2023 až 2025. Obdobie splácania úveru je nastavené na 120 mesiacov, od januára 2025 do decembra 2034.

Tomáš Holúbek
foto: archív mesta


Najčítanejšie správy
Nitra sa stala prvým krajským mestom bez herní
30. máj 2024
Desaťmetrový hrad má svoje tri „naj“. Už ho…
29. máj 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024