Veľa šťastia a zdravia v novom roku
20. december 2016
Prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s najbližšími, priateľmi i kolegami, vyslovujeme želania na rok, do ktorého sme práve vstúpili.

Prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s najbližšími, priateľmi i kolegami, vyslovujeme želania na rok, do ktorého sme práve vstúpili. Na prahu nového roka 2017 vám, milí občania, želám, aby dvojčíslo sedemnásť, ktoré budeme počas najbližších 52 týždňov písať v dátume, sa stalo symbolom nového začiatku. Začiatku, ktorý nám dovolí pokračovať v tom dobrom, čo nám starý rok priniesol. Začiatkov, ktoré nám dovolia v spolupráci s vami plniť rozvojový program nášho mesta.

    Milí občania, verím, že pre všetkých z vás bol uplynulý rok plný činorodej práce, ktorej plody budú užívať všetci obyvatelia Nitry i jej návštevníci.

Podarilo sa nám zrekonštruovať ZŠ Tulipánová, ZŠ kniežaťa Pribinu a ZŠ Škultétyho, kde sme vybudovali multifunkčné ihrisko. Pribudli nové parkovacie miesta, opravené boli viaceré  chodníky, ulice a námestia, ako napríklad priestor pred Lipou na sídlisku Chrenová,  zrekonštruované parkovisko pred TJ Stavbár na sídlisku Chrenová. Podarilo sa nám naštartovať prvé kroky k dostavbe areálu letného kúpaliska na Sihoti s celoročným využitím. A čo ma najviac teší – tohto roku sa naplno rozbehla výstavba automobilky Jaguar Land Rover v strategickom parku pri Dražovciach, ktorá nám prinesie nielen nové pracovné miesta, ale bude prínosom pre ďalší rozvoj Nitry i celého regiónu.  

     Končiaci sa rok 2016 bol aj rokom nádeje a radosti, rokom, ktorý nám priniesol i bolesť z odchodov našich blízkych a priateľov. Uplynulý rok sme prežili v každodenných radostiach a starostiach, zostane žiť už len v našich spomienkach. Musíme sa však pozerať dopredu. Čaká nás množstvo práce. Chcem vás uistiť, že všetky svoje sily a schopnosti budeme naďalej venovať rastu prestíže nášho mesta v rámci Slovenska, ale i v rámci európskeho spoločenstva.

Vážení spoluobčania, chcel by som vás na prahu nového roka ubezpečiť, že všetky moje rozhodnutia budem posudzovať predovšetkým s ohľadom na váš šťastný a spokojný život v našom meste.

     Na začiatku nového roka vám, vážení spoluobčania, z celého srdca želám, aby ste rok 2017 prežili v úcte k životu, k sebe samým, v láske k blížnym a porozumení. Nech je nový rok pre každého z vás obdobím pevného zdravia, rodinnej pohody, splnených výziev, dosiahnutých cieľov a pracovných úspechov.

 

Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022