Včasné orezanie stromov vplýva na kvalitu a bezpečnosť elektrickej energie
5. november 2021
Majitelia a užívatelia pozemkov musia orezať alebo odstrániť stromy do 31. 1. 2022

Majitelia a užívatelia pozemkov musia orezať alebo odstrániť stromy do 31. 1. 2022.  

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov na odstránenie a orezanie  stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Túto povinnosť majú vlastníci a užívatelia pozemkov , orez a výrub stromov je potrebné zabezpečiť najneskôr do 31. januára 2022.

Majitelia a užívatelia pozemkov majú povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 metre od zeme a je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 metre po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade , že stromy a kríky prerastú do výšky nad 3 metre, má povinnosť majiteľ alebo užívateľ pozemku zabezpečiť ich orezanie alebo vyrezanie. Ak sú stromy v nebezpečnej vzdialenosti od elektrického vedenia, požiadajte o vypnutie vedenia aspoň 25 dní pred plánovaným orezom stromu.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

 

Timea Galová

Foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022