V parku robili ťahové skúšky stromov
4. september 2020
Zo 400 stromov prejde ošetrením takmer polovica

Zo 400 stromov prejde ošetrením takmer polovica.

 

Upozornenia, výstražné dopravné značky rozmiestnené na miestnej komunikácii v blízkosti vchodu do hokejovej arény dávali tušiť, že počas stredy nebude park miestom relaxu, ale sa v ňom deje niečo nevídané.

Už od rána v mestskom parku na Sihoti všetko hučalo a šumelo ako vo včeľom úli. Ba možno ešte viac. Pokojnú ľudskú vravu striedali hlasité pokriky a povely. Do toho sa miešal bzukot motorových píl a padajúcich konárov stromov. Ani vtáky nezostali pokojné a vylietali vysoko nad koruny majestátnych stromov. Vysadili ich sem pred šesťdesiatimi, a možno aj viac ako sto rokmi, zakladatelia tohto zeleného mestského klenotu. Rodné listy stromov nie sú.  Ich vek možno iba odhadovať.

V poslednom období sa  tieto zelené pľúca mesta stali nebezpečnými spoločníkmi. Pri silnejšom nápore vetre sa konáre lámu a ohrozujú ľudí. Tohto roku konár odlomil počas bezveterného dňa a zranil ženu, prechádzajúcu sa po parku. Mimo územia mestského parku sa stala vlani tragédia, keď na pohľad zdravý strom, rastúci v aleji vedľa rieky, pripravil na jeseň minulého roka o život školáka. Aj preto radnica po výstrahách meteorológov pred silným vetrom okamžite uzatvára pred návštevníkmi celý park. Toto však nestačí. Starnúcim stromom sa treba pozrieť hlboko do duše.  V týchto dňoch dozrel čas na ich kompletnú úpravu a ošetrenie.

Stromy by sme mohli prirovnať k ľuďom. Sú to živé organizmy. Až kým nedosiahnu určitý vek, ktorý ich vzhľad predurčí k úprave – oriezke a v nevyhnutných dôvodoch, aj k ich prípadnému výrubu. Stromy nemôžu ohrozovať ľudí na zdraví či živote. O to viac sa to týka stromov v mestskej aglomerácii. Našťastie, vedecko-technický pokrok prenikol aj do tohto odboru. Zdravotnému stavu stromov sa v súčasnosti venuje obrovská pozornosť. Do vnútra stromu a pod jeho kôru síce nik nevidí, no to, čo nedokáže človek, sú schopné citlivé prístroje a rôzne merače. Tieto vedia rozpoznať, aké kataklizmy môžu navonok zdravé stromy skrývať pod kôrou… 

Ako problematický sa ukázal šikmo rastúci jaseň v blízkosti vstupu do hokejovej arény. Keďže stojí v blízkosti cesty, po ktorej denne prejdú stovky ľud, musel podstúpiť revíziu svojho zdravotného stavu. Okrem tohto strašidelne vyzerajúceho jaseňa sa odborníci  pozreli „na zúbok“ aj javoru. I tento vyzerá nebezpečne a mohol by ohroziť návštevníkov parku. Diagnóza každého zo stromov zabrala odborníkom z českej firmy približne hodinku.

„Na kmeň stromu sa zapojilo čidlo a nasleduje meranie, aby sme zistili, ako veľmi sa strom môže nakláňať a ohýbať. Ten nám určí medzné hodnoty, aby sme strom nepoškodili,“ vysvetľuje Jan Kadlec z českej firmy, venujúcej sa starostlivosti o stromy. „Podľa zaťaženia si vypočítame reakciu, ktorú zmeriame dole na báze kmeňa. Ukáže nám, či bude strom odolný voči poryvom vetra.  V prípade, že by nevydržal, sme schopní navrhnúť zmenšenie koruny, aby záťaž zhora nebola taká veľká a strom bude môcť ešte ďalej žiť,“ dodal Kadlec.   

Vysokošpecializovaná česká firma disponuje najnovšími meracími systémami – použili elastometre a inklinometer. Ako vidno na fotografii, pri kontrole stromu ťahali určitou silou a pod určitým uhlom. Na základe týchto skúšok podľa matematicko-fyzikálnych veličín vypočítajú aká sila by približne mala vzniknúť, aby sa strom držal v určitých bezpečnostných hraniciach. „Na každú drevinu platí iný vzorec, ktorý povie, o koľko sa strom roztiahne a určí nám tak hranicu rizika,“ dodal Jan Kadlec.

„Stromy v našom parku majú na starosti dvaja arboristi,“ dozvedáme sa od Terézie Vencelovej zo správy a údržby zelene na nitrianskej radnici. Arbouristi Tomáš Knotek a Marek Áč sú spracovateľmi rozsiahleho odborného dokumentu o drevinách v našom mestskom parku. Dôkladne v ňom zmapovali a analyzovali všetky stromy.

Návštevníkom parku zostáva veriť, že po tejto dôkladnej revízii budú stromy v mestskom parku oázou pokoja a oddychu a prestanú byť nepredvídateľným strašiakom pri fúkaní vetra.

 

Ľudmila Synaková

foto: Martin Parkányi, Ľudmila Synaková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022