V Nitre vznikne 63 odberných miest, z toho tri budú drive – in
30. október 2020
Aktuálne informácie k plošnému testovaniu na COVID-19. Telefónne čísla na call centrum a online mapa odberných miest

V Nitre bude 63 odberných miest, na ktorých sa bude počas víkendu realizovať celoplošné testovanie na Covid-19

 

Mesto Nitra zverejňuje kompletný zoznam odberných miest, zoznam testovacích miest rozdelený podľa mestských častí a telefónne čísla na call centrum.

Vzhľadom na nečakané skrátenie testovania z pôvodne avizovaných troch dní na dva dni nám skompletizovanie testovacích miest trvalo o niečo dlhšie, pretože nám súčasne pribudla povinnosť zabezpečiť ešte viac odberných miest. Mohli sme si celý proces zjednodušiť a umiestniť testovacie miesta do tried, teda kopírovať volebné okrsky, kam sú ľudia zvyknutí chodiť počas volieb. My sme však v snahe urobiť testovanie čo najbezpečnejšie a najkomfortnejšie pre obyvateľov Nitry uprednostnili časovo náročnejší proces, v ktorom sme triedy úplne vylúčili a v spolupráci s partnermi hľadali alternatívy. Ak sa testovanie v Nitre bude konať na školách, tak iba v areáloch škôl, prípadne v školských telocvičniach, no v priestoroch, kde prebieha vyučovanie, nie.

Testovanie prebehne v sobotu a v nedeľu od 7. h. do 22. h. V Nitre sa uskutoční na 63 miestach. Sú lokality, v ktorých sme vytvorili niekoľko odberných miest, a teda pôsobiť tu bude viac odberných tímov, napríklad ZŠ Benkova.

V rámci 63 testovacích miest sú zriadené aj dve drive-in testovacie miesta. Tie vzniknú na Agrokomplexe (celkovo tu budú 6 testovacie tímy, z toho 4 pre autá, 2 pre ľudí na pešo) a pri futbalovom štadióne (2 tímy pre záujemcov v autách) a pri ZSVS (1 testovací tím, pre ľudí vo vozidlách).

  • Samostatné odberné miesto bude zriadené na Orechovom dvore.
  • Ženy s tehotenským preukazom a rodičia s deťmi v kočíkoch budú vybavení prednostne.
  • Spôsob, akým sa bude vchádzať do testovacích miestností, budeme upresňovať.

Občania môžu využiť call centrum. Štyri linky budú k dispozícii počas testovacieho víkendu od 7.00 do 21.30. Telefónne čísla: 0911 155 194, 0911 155 189, 0911 437 032 a 0911 878 708.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť záujemcov o pomoc pri administratívnej práci na testovaní (registrácia testovaných), že s vybranými uchádzačmi priebežne komunikujeme a je možné, že ich vzhľadom na množstvo nevyhnutných úkonov potrebných na realizáciu budeme kontaktovať až v priebehu piatka.

Tieto informácie považujte za priebežné, nedá sa vylúčiť, že sa ešte do začiatku testovania mierne nezmenia. Všetky aktuálne informácie k celoplošnému testovaniu v Nitre budeme priebežne zverejňovať na komunikačných platformách mesta Nitra a v médiách.

Zoznam odberných miest nájdete aj na google mapách na tomto odkaze:  https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13U3Q_NigkKJzmzAYeMaJuGgaEydU-OJg&ll=48.312479927729285%2C18.092947471426214&z=12&fbclid=IwAR1XyFz4lF6vLQO1yfiJ6rksn8Nh-4tqcZb_C-US2Q1hPQO5jfL0WcMTNj4. Odporúčame si odberné miesto overiť vždy tu, nakoľko je to pri zmenách najrýchlejšia forma aktualizácie zoznamu.

ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST

P.č. Názov obce Miesto
1 Nitra ZŠ Novozámocká – telocvičňa, Novozámocká 129
2 Nitra Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14
3 Nitra Nábrežie mládeže 5, Nitra ( Telocvičňa)
4 Nitra Nábrežie mládeže 5, Nitra ( Telocvičňa)
5 Nitra Nábrežie mládeže 5, Nitra ( Telocvičňa)
6 Nitra ZŠ Krčméryho – exteriér/ telocvičňa, Krčméryho 2
7 Nitra Obchodná akadémia, Bolečkova 2
8 Nitra ZŠ Ščasného 22
9 Nitra CVČ DOMINO, Štefánikova trieda 63
10 Nitra Stredná odborná škola, Cintorínska 4
11 Nitra Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda Andreja Hlinku 38
12 Nitra Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1
13 Nitra ZŠ Tulipánová – telocvičňa, Tulipánová 1
14 Nitra Nitra-Študentský domov, Akademická 969
15 Nitra KC Zobor, Svätourbanská 31
16 Nitra KD Dolné Krškany, Roľnícka 14
17 Nitra ZŠ Kniežaťa Pribinu, A.Šulgana 1, 
18 Nitra Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6
19 Nitra Študentský domov Poľnohospodár, Vihorlatská 10 – exteriér
20 Nitra Dom Matice Slovenskej, Dolnočermánska 737
21 Nitra ZŠ Škultétyho 1
22 Nitra ZŠ Škultétyho 1
23 Nitra tenisové kurty – Chrenová , Ďumbierska 2
24 Nitra Letné kúpalisko, Jesenského 1
25 Nitra Nitra-Športová hala – Hlboká 42
26 Nitra ZUŠ Rosinského, Vajanského 1
27 Nitra Komunitné centrum –  Orechov Dvor 
28 Nitra  ZŠ Benkova – telocvičňa, Benkova 34
29 Nitra  ZŠ Benkova – telocvičňa, Benkova 34
30 Nitra  ZŠ Benkova – telocvičňa, Benkova 34
31 Nitra  ZŠ Benkova – telocvičňa, Benkova 34
32 Nitra  ZŠ Benkova – telocvičňa, Benkova 34
33 Nitra Pastoračné centrum, Pavla Straussa 3
34 Nitra Futbalový štadión, Jesenského 960
35 Nitra Futbalový štadión, Jesenského 960
36 Nitra Agrokomplex, Výstavná 4
37 Nitra Agrokomplex, Výstavná 4
38 Nitra Agrokomplex, Výstavná 4
39 Nitra Agrokomplex, Výstavná 4
40 Nitra Agrokomplex, Výstavná 4
41 Nitra Agrokomplex, Výstavná 4
42 Nitra Nitra – Komunitné centrum, Nedbalova 17
43 Nitra Baničova 14 – Denný stacionár pre osoby s ŤZP
44 Nitra Mestská hala, Dolnočermánska 106
45 Nitra ZŠ – telocvičňa, Beethovenova 1
46 Nitra ZŠ – telocvičňa, Beethovenova 1
47 Nitra  ZŠ Na Hôrke – exteriér/ telocvičňa, Na Hôrke 30
48 Nitra  ZŠ Na Hôrke – exteriér/ telocvičňa, Na Hôrke 30
49 Nitra Nitra-Kultúrny dom Párovského Háje, Ulička 1
50 Nitra Nitra-Kultúrny dom – Trnavská 17/8, Kynek
51 Nitra KD Mlynárce, Dubíkova 35
52 Nitra KD Dražovce, Kultúrna 2
53 Nitra KSC Janíkovce, Hlavná 17
54 Nitra  ZŠ Kráľa Svätopluka – exteriér/ telocvičňa , Dražovská 6
55 Nitra Mestský úrad Nitra, Štefánikova 60
56 Nitra Synagóga, Pri Synagóge 1 
57 Nitra Nitra-Spojená škola, Slančíkovej 2
58 Nitra Gymnázium, Golianova 68, Nitra
59 Nitra ZŠ Topoľová – telocvičňa, Topoľová 8
60 Nitra Nitra- ZŠ Fatranská 14 – telocvičňa
61 Nitra Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4
62 Nitra Stredná odborná škola, Levická 40
63 Nitra Západoslovesnká vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4
  Počet OM aktívnych: 63

ZOZNAM TESTOVACÍCH MIEST ROZDELENÝ PODĽA MESTSKÝCH ČASTÍ

P.č. Miesto
VMČ č. 1 Horné, Dolné Krškany
1. ZŠ Novozámocká – telocvičňa, Novozámocká 129
2. KD Dolné Krškany, Roľnícka 14
3. Komunitné centrum –  Orechov Dvor 
VMČ č. 2 Staré mesto
1. ZŠ Krčméryho – exteriér/ telocvičňa, Krčméryho 2
2. CVČ DOMINO, Štefánikova trieda 63
3. Stredná odborná škola, Cintorínska 4
4. ZŠ Kniežaťa Pribinu, A.Šulgana 1, 
5. Letné kúpalisko, Jesenského 1
6. ZUŠ Rosinského, Vajanského 1
7. Futbalový štadión, Jesenského 960
8. Futbalový štadión, Jesenského 960
9. Mestský úrad Nitra, Štefánikova 60
10. Synagóga, Pri Synagóge 1 
11. ZŠ Tulipánová – telocvičňa, Tulipánová 1
12. Západoslovesnká vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4
VMČ č. 3 Čermáň
1. Dom Matice Slovenskej, Dolnočermánska 737
2. Nitra-Športová hala – Hlboká 42
3. Mestská hala, Dolnočermánska 106
4. Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra
5. Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6
VMČ č. 4 Klokočina
1. Nitra-Komunitné centrum Nedbalova 17
2. ZŠ Škultétyho 1
3. ZŠ Škultétyho 1
4. ZŠ Benkova – telocvičňa, Benkova 34
5. ZŠ Benkova – telocvičňa, Benkova 34
6. ZŠ Benkova – telocvičňa, Benkova 34
7. ZŠ Benkova – telocvičňa, Benkova 34
8. ZŠ Benkova – telocvičňa, Benkova 34
9. Pastoračné centrum, Pavla Straussa 3
10. Baničova 14 – Denný stacionár pre osoby s ŤZP
11. ZŠ – telocvičňa, Beethovenova 1
12. ZŠ – telocvičňa, Beethovenova 1
13. ZŠ Na Hôrke – exteriér/ telocvičňa, Na Hôrke 30
14. ZŠ Na Hôrke – exteriér/ telocvičňa, Na Hôrke 30
15. Gymnázium, Golianova 68, Nitra
VMČ č. 5 Diely, Kynek, Mlynárce
1. Obchodná akadémia, Bolečkova 2
2. Nitra-Kultúrny dom Párovského Háje, Ulička 1
3. Nitra-Kultúrny dom – Trnavská 17/8, Kynek
4. KD Mlynárce, Dubíkova 35
VMČ č. 6 Dražovce, Zobor
1. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14
2. ZŠ Ščasného 22
3. KC Zobor, Svätourbanská 31
4.  ZŠ Kráľa Svätopluka – exteriér/ telocvičňa , Dražovská 6
5. KD Dražovce, Kultúrna 2
VMČ č. 7 Chrenová, Janíkovce
1. Nábrežie mládeže 5, Nitra ( Telocvičňa)
2. Nábrežie mládeže 5, Nitra ( Telocvičňa)
3. Nábrežie mládeže 5, Nitra ( Telocvičňa)
4. Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda Andreja Hlinku 38,
5. Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1
6. Nitra-Študentský domov,Akademická 969
7. Študentský domov Poľnohospodár, Vihorlatská 10 – exteriér
8. tenisové kurty – Chrenová, Ďumbierska 2
9. Agrokomplex, Výstavná 4
10. Agrokomplex, Výstavná 4
11. Agrokomplex, Výstavná 4
12. Agrokomplex, Výstavná 4
13. Agrokomplex,Výstavná 4
14. Agrokomplex,Výstavná 4
15. KSC Janíkovce, Hlavná 17
16. ZŠ Topoľová – telocvičňa, Topoľová 8
17. Nitra- ZŠ Fatranská 14 – telocvičňa,
18. Nitra-Stredná odborná škola, Levická 40
19. Nitra-Spojená škola, Slančíkovej 2

Tomáš Holúbek, hovorca mesta Nitry


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022