V meste Nitra pribudnú nové cyklotrasy
25. august 2017
Mesto Nitra rieši svoju dopravnú situáciu aj budovaním cyklotrás

Mesto Nitra rieši svoju dopravnú situáciu aj budovaním cyklotrás a začleňuje tak cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci udržateľnej mobility. Tým vytvorí ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy, čím zmení vnímanie cyklistov nielen v kontexte športového či turistického využitia. Cyklistická infraštruktúra zároveň vytvára podmienky pre zvyšovanie zdravia populácie.

V 1. kole výzvy na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb cez Integrovaný regionálny operačný program získalo mesto Nitra finančný príspevok vo výške 3,7mil EUR. Celkovo so spolufinancovaním Mesta Nitry, tak pribudnú cyklotrasy spolu za  3,893 mil. EUR (13,83 km).

V zmysle spracovanej projektovej dokumentácie budú realizované nasledovné cyklotrasy: Cyklotrasa II. etapa – Tr. A. Hlinku – Dlhá ulica, Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie – Univerzitný most- Mostná ulica – Jesenského ulica, Cyklotrasa Klokočina – Borina – Holého – Autobusová stanica, Cyklistický chodník Nitra – Vráble I. a II. etapa a Cyklolávka cez rieku Nitra. Momentálne prebieha proces verejného obstarávania a  prvé projekty vstúpia do realizácie už tento rok. V ďalšom kole žiadostí mesto Nitra plánuje podať ďalšie 3 projekty cyklotrás ( Mlynárce – Diely – Klokočina, Nitra – Dražovce a Autobusová stanica – Štúrova ulica), čím prepojí širšie centrum mesta s priemyselnými parkami a umožní tak svojim obyvateľom dochádzku do zamestnania.

Projekt budovania cyklotrás v meste Nitra je zahrnutý aj v stratégii mesta „ SMART CITY NITRA“, v oblasti mobilita.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022