V Dolných Krškanoch je ďalší zberový dvor
16. november 2018
Kompostáreň a možnosť separácie triedeného i komunálneho odpadu v Krškanoch doplnila sieť zberových dvorov Nitre

 

Kompostáreň a možnosť separácie triedeného i komunálneho odpadu v Krškanoch doplnila sieť zberových dvorov Nitre. Občania Nitry môžu odovzdať biologicky rozložiteľný odpad  v kompostárni v tejto mestskej časti – a samozrejme – bezplatne. Biologicky rozložiteľný odpad ale nesmie obsahovať iný druh odpadu, dovozený a uložený musí byť osobou, ktorá chce kompost odovzdať.  

  • prepravu biologicky rozložiteľného odpadu si zabezpečuje pôvodca odpadu na vlastné náklady;
  • biologicky rozložiteľný odpad nesmie obsahovať iný druh odpadu; 
  • biologicky rozložiteľný odpad si z dopravného prostriedku vyloží pôvodca odpadu na miesto určené zodpovedným pracovníkom kompostárne;
  • dovezené haluze nesmú byť dlhšie ako 2 metre, ak sú dlhšie, treba ich vopred skrátiť; 
  • do kompostárne môžu občania odovzdať:  haluzovinu, piliny, kríky, lístie, trávu, seno, odpad zo záhrad (uschnuté kvety, trávu, konáre a pod.)

 

Do konca októbra boli  otváracie hodiny v kompostárni Medzi vodami 13/C v Krškanoch od pondelka do piatku od 7.00 h do 16.00 h, v sobotu od 7.00 h do 12.00 h.  

Od novembra do marca – od pondelka do piatku od 7.00 do 15.00 h, v sobotu od 7.00 h do 12.00 h.

kontakt: 0902 999 202, 0902 999 203


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022