V CVČ Domino o podpore práce s mládežou v ďalšej dekáde
15. november 2019
Odborníci diskutovali o novej stratégii pre mládež na roky 2021 – 2028

Odborníci diskutovali o novej stratégii pre mládež na roky 2021 – 2028.

 

Stratégia pre mládež na roky 2021 – 2028 ešte nemá finálnu podobu, tento dokument je momentálne kreovaný názormi odbornej verejnosti pri okrúhlych stoloch, ktoré sa v tomto období konajú v krajských mestách.

Cieľom regionálneho okrúhleho stola v Nitre bolo oboznámiť zástupcov samospráv, škôl, organizácií a športových klubov so základnými myšlienkami pripravovanej novej dlhodobej stratégie SR pre mládež a zároveň zabezpečiť čo najširšiu participáciu na tvorbe tejto stratégie, aby sa s ňou všetci relevantní aktéri dokázali stotožniť a aby táto stratégia bola naozaj aktuálna, merateľná a uskutočniteľná.

Pracovníci s mládežou na okrúhlom stole v Nitre pomenovali kľúčové pojmy, identifikovali aktivity jednotlivých organizácií vzhľadom k Stratégii SR pre mládež a definovali víziu do budúcnosti.

Na tomto podujatí nechýbal ani nitriansky viceprimátor Miloslav Špoták, ktorý ho hodnotil pozitívne: „Nebudem teraz hovoriť o význame tohto strategického dokumentu. Chcem vyzdvihnúť spôsob jeho prípravy, zospodu-nahor, cielenými diskusiami s regionálnymi hráčmi v oblasti práce s mládežou a samotnými mladými ľuďmi. Takto by sa malo postupovať pri tvorbe všetkých plánov, ktoré majú dlhodobý dopad na veľké skupiny ľudí. V meste chceme aktívne nadviazať na tento proces a začať pripravovať mestskú stratégiu práce s mládežou.“ 

Aké sú teda hlavné priority stratégie v budúcej dekáde, ktoré posunú mládež vpred?

Víziou novej stratégie SR pre prácu s mládežou je, aby každý mladý človek:

– konal udržateľne, morálne a zodpovedne,

– mal kľúčové kompetencie potrebné pre život,

– bol aktívnou súčasťou komunity,

– myslel kriticky a kreatívne,

– poznal svoje práva,

– dbal na svoje fyzické a psychické zdravie.

 

FOTO: Na podujatí nechýbal ani viceprimátor Miloslav Špoták (na snímke v strede). 

Andrej Jančovič

foto: Roman Oravec a Andrej Jančovič

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022