V širšom centre Nitry bude platiť celodenný zákaz pitia alkoholu na verejnosti
25. máj 2023

Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách sa v Nitre rozšíri. Kým doteraz v Starom meste platil počas nočného kľudu od 22. do 6. hodiny, po novom to bude počas celého dňa. Rozhodli o tom 25. mája mestskí poslanci na svojom zasadnutí. Schváleniu predchádzalo prerokovanie návrhu v príslušných komisiách Mestského zastupiteľstva a takisto vo Výbore mestskej časti č. 2 Staré mesto.

Zoznam ulíc mestskej časti Staré Mesto
7. pešieho pluku, 8. mája, Andreja Šulgana, B. Nemcovej, Banská, Bernolákova, Borová, Braneckého, Bratislavská, Bulharská, Cintorínska, Coboriho, Cyrilometodské námestie, Česko-slovenskej armády, Damborského, Družstevná, Ďurková, Fabrická, Farská, Fraňa Mojtu, Hodálova, Hodžova, Hollého, Horný Palánok, Hradná, Hviezdna, Chalupkova, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jarmočná, Jaskyňová, Jesenského, Jozefa Vuruma, Kalinčiakova, Kalvária, Kalvárska, Kasalova, Kluchova,  Kmeťkova,  Koceľova, Kollárova, Kráľovská cesta, Kraskova, Krátka, Krčméryho, Kukučínova, Kupecká, Kúpeľná, Malá, Mariánska, Mariánska dolina, Misionárska, Mlynská, Mostná, Moyzesova, Mudroňova, Na Predmostí, Na Vŕšku, Nábrežie za hydrocentrálou, Námestie Jána Pavla II., Napervillská, Námestie Kráľovnej pokoja, Nálepkova, Nová, Novozámocká od ul. Štefánikova po ul. Priemyselná, Osvaldova,
P. Benického, Palackého, Palánok, Palárikova, Parkové nábrežie, Párovská, Piaristická, Piesková, Pivovarská ulica, Pod borinou, Podzámska, Pri Červenom kríži, Pri synagóge, Pribinovo námestie, Priehradná, Pútnická, Radlinského, Rázusova, Riečna, Richtára Peregrina, Robotnícka, Rybárska, Samova, Schurmannova, Sihoť, Skalná, Sládkovičova, Smetanova, Spojovacia, Staničná, Starý rínok, Stavbárska, Stračia, Súľovská, Svätoplukovo námestie, Svetlá, Šafárikova, Školská, Špitálska, Štefánikova trieda, Štrková, Štúrova, Tulipánová, Ulica Ľuda Ondrejova, Vajanského, Vikárska, Vodná, Východná, Wilsonovo nábrežie, Za Ferenitkou, Záhradná, Župné námestieAko informovala vedúca odboru kultúry Mestského úradu v Nitre Dagmar Bojdová, podnet na zákaz pitia alkoholu na verejnosti v tejto časti mesta vzišiel z firmy Nitrazdroj, a.s. V pripomienke poukazujú na fakt, že „v centre pešej zóny a jej okolí sa sústreďujú nižšie sociálne skupiny a neprispôsobiví občania (bezdomovci), ktorí zákaz porušujú.“ Ťažiskom problému je podľa spoločnosti skutočnosť, že alkohol požívajú aj v dennom čase, keď im to doterajší predpis dovoľoval.

„Vplýva to nielen na imidž mesta, ale aj na bežných návštevníkov a tiež na obyvateľov tejto časti mesta. Odozvou sú najmä kritické ústne, ale aj písomné podnety občanov,“ uviedla Bojdová.

Pešia zóna v Nitre.

Prehodnotenie doby a času, v ktorom sa zákaz požívania alkoholu a znečistenia verejného priestranstva môže reálne uplatniť, má priniesť zlepšenie situácie.

V diskusii k tomuto bodu na zasadnutí mestského parlamentu vystúpili poslanci Ján Vančo a Jarmila Kráľová. Podľa nich je potrebné vnímať problém neprispôsobivých občanov komplexne a navrhli vytvorenie pracovnej skupiny.

Zákaz pitia alkoholových nápojov v uliciach mestských častí Klokočina, Diely a Chrenová od 6. do 2. hodiny nasledujúceho dňa naďalej platí. Schválili ho mestskí poslanci ešte v roku 2015.

Zoznam ulíc mestských častí Klokočina a DielyZoznam ulíc mestskej časti Chrenová
Alexyho, Bazovského, Beethovenova, Bellova, Benkova, Čajkovského, Dunajská, Jurkovičova,
Kmeťova, Mikovíniho, Murániho, Na Hôrke, Novomeského, Partizánska, Petzvalova,
Piešťanská, Popradská, Považská, Rýnska, Škultétyho, Tokajská, Viničky, Zvolenská
Dlhá, Fatranská, Karpatská, Kremnická, Ľudovíta Okánika, Nábrežie mládeže, Slančíkovej, Topoľová, Trieda Andreja Hlinku, Výstavná

V celom meste je alkohol požívať na verejnosti od 6. do 2. hodiny nasledujúceho dňa zakázané na:

  • nástupištiach mestskej hromadnej dopravy, cintorínoch, zdravotníckych zariadeniach, detských ihriskách a v ich samotnom bezprostrednom okolí,
  • v areáloch škôl a školských zariadení a centier voľného času a v ich samotnom bezprostrednom okolí najmä s ohľadom na školské vyučovanie, výchovný a vzdelávací proces detí a žiakov.

Vianočné trhy
Vianočné trhy na Svätoplukovom námestí.

Kedy zákaz požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách neplatí?

  • v dňoch 31. decembra od 18. hodiny do polnoci a 1. januára od polnoci do 5. hodiny,
  • v obchodných a reštauračných prevádzkach umiestnených na verejnom priestranstve na základe podmienok stanovených v povolení Mesta a v súlade s ich živnostenským oprávnením (povolené zabratie verejného priestranstva formou letných terás, resp. obdobných zariadení, poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby),
  • na podujatiach a akciách, ktoré sú organizované mestom, alebo na ktorých sa mesto spolupodieľa, pri dodržaní podmienok určených mestom.


Jana Krajčovičová
foto: Freepik, Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Aby ľudia ľuďom pomáhali: 18. ročník grantového…
23. júl 2024
Zábava pre celú rodinu na Klokočinskom jarmoku…
22. júl 2024
Na opekačku využite grily v parku
22. júl 2024
Kroměříž, srdci blíž - Galerie venku v Nitre
18. júl 2024