Návrh zadania územného plánu zóny Janíkovce I. je možné pripomienkovať do polovice júna
15. máj 2023

Mesto Nitra ako orgán územného plánovania pripravilo návrh Zadania pre vypracovanie  Územného plánu zóny Janíkovce I., Nitra. Jeho cieľom je zabezpečiť reguláciu územného rozvoja, ako aj skvalitniť priestorovú a funkčnú štruktúru zastavaného územia mestskej časti Janíkovce.

Návrh bude verejnosti prístupný k nahliadnutiu od 15. mája do 14. júna 2023 na Útvare hlavného architekta v priestoroch Mestského úradu v Nitre, a to každý pracovný deň od 8.00 do 14.30 hod., v piatok do 13.30 hod. a v stredu do 16.30 hod. Materiál je spolu s informáciou o vymedzení riešeného územia k dispozícii takisto na webovej stránke mesta Nitra.

Písomné pripomienky k návrhu je možné podať do 14. júna 2023 na adresu: MsÚ v Nitre, Útvar hlavného architekta, Štefánikova 60, 950 06 Nitra.

Jana Krajčovičová
foto: Útvar hlavného architekta
MsÚ v Nitre


Najčítanejšie správy
Veľké investičné akcie v Nitre dostali zelenú
26. máj 2023
123 000 eur pre kultúru, pamiatky aj cestový ruch
25. máj 2023
Futbalový klub dostal vynovené šatne za takmer…
16. máj 2023
Mesto Nitra bude s krajom pokračovať na zavádzaní…
12. máj 2023