Usmernenie k nakladaniu s odpadom
1. apríl 2020
Na zodpovedné správanie apeluje minister životného prostredia Ján Buday

Na zodpovedné správanie apeluje minister životného prostredia Ján Buday.

 

A to najmä z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu COVID-19. „ Envirorezort je v úzkom kontakte s hlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva SR a v prípade potreby bude operatívne hľadať najlepšie možnosti s cieľom zabezpečiť bezproblémové nakladanie s odpadom, “ uviedlo ministerstvo životného prostredia v tlačovej správe.

Pri práci s odpadmi nie je veľká koncentrácia ľudí. „ Aj preto nie sú prevádzky alebo činnosti, ktoré slúžia k nakladaniu s odpadom, ako zber zmesového komunálneho odpadu, zber triedených zložiek komunálneho odpadu, triediace linky, spracovanie odpadu, spaľovne odpadov, skládky odpadov žiadnymi obmedzeniami nateraz dotknuté. Práve naopak, v aktuálnej situácii je nevyhnutné, aby boli prevádzkované v rovnakom rozsahu ako doteraz,“ konštatuje ministerstvo životného prostredia.

Obmedzenia z 15. a 16. marca sa týkajú prevádzok, kde dochádza k priamemu kontaktu so zákazníkmi. „V oblasti nakladania s odpadom ide o prevádzky zberných dvorov a výkupní odpadov. Tieto prevádzky nie je možné podľa Úradu verejného zdravotníctva SR v súčasnosti prevádzkovať,“ upozorňuje ministerstvo životného prostredia.

Rúška, respirátory, rukavice, vreckovky sa likvidujú ako bežný odpad a ukladajú sa do zmesového odpadu. „Použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť. Samozrejme je potrebné umyť si ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel, “ dodal hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

 

Spracoval: AJ,

foto: web


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022