Upracme si spolu !
1. jún 2021
Požiadajte o grant, získajte až 1000 € a vyčistite a skrášlite svoje okolie

Požiadajte o grant, získajte až 1000 € a vyčistite a skrášlite svoje okolie.

 

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Kärcher Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe Kärcher – Upracme si spolu.

 

Cieľom programu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Nitra v oblasti vyčistenia a revitalizácie existujúcich verejných priestranstiev, ktoré slúžia verejnosti (ihriská, vnútrobloky na sídliskách, komunitné záhrady a mini oddychové zóny.

Maximálna výška podpory je 1 000 Eur na jeden projekt.

 

„Pridaná hodnota programu spočíva v nefinančnej pomoci firmy Kärcher Slovakia, ktorá zdarma pomôže vyčistiť identifikovaný verejný priestor prostredníctvom vysokotlakových čistiacich zariadení (napr. vyčistenie plôch, lavičiek, ihriska, fontán), ako aj zametacích strojov (napr. vyčistenie chodníkov a iných plôch od nánosov piesku, prachu),“ hovorí Ľubica Lachká, správkyňa nadácie.

 

Podporované projekty sa týkajú vyčistenia a revitalizácie verejných priestranstiev:

 

Ihriská

Môže ísť o projekty zamerané na obnovu ihrísk, ktoré sa nachádzajú v školských priestoroch, komunitných centrách, ale aj o ihriská umiestnené vo verejných priestoroch, ktoré sú dostupné širokej verejnosti. Grant môže byť využitý napríklad na nákup náterov, realizáciu drobných opráv a doplnenie existujúcich hracích prvkov, dosadenie zelene, doplnenie mobiliáru (smetné koše, lavičky)

Vnútrobloky na sídliskách

Môže ísť o projekty zamerané na vyčistenie a obnovu vnútroblokových priestranstiev na sídliskách, ktoré slúžia na stretnutia susedov, mamičiek na materskej… .

Grant možno využiť na výsadbu stromov a kvetov do týchto priestorov, údržbu formou natretia lavičiek, nákup drobných hracích prvkov, doplnenie mobiliáru (smetné koše, lavičky).

Komunitné záhrady a mini oddychové zóny

Môže ísť o projekty zamerané na vyčistenie a revitalizáciu nevyužitých priestorov na sídliskách alebo priestorov pred/za obytnými činžiakmi, ktoré by boli vhodné na založenie komunitnej záhrady alebo mini oddychovej zóny. Grant môže byť použitý na prípravu priestoru (odstránenie starých porastov, odvoz smetí, terénne úpravy) vytvorenie vyvýšených záhonov, dosadenie zelene (stromy, kríky, kvety), nákup semiačok a sadeníc, doplnenie mobiliáru (smetné koše, lavičky a iné).

„Pri návrhu a realizácii projektov uvítame ekologický prístup – napr. využitie odpadových materiálov (starých pneumatík, paliet, starého nepotrebného nábytku) na originálne dotvorenie a revitalizáciu vyššie uvedených priestorov“ , uviedla Eva Vargová, programová manažérka nadácie.

 

Termín predkladania projektov:  17. 06. 2021

Projekty treba zrealizovať v termíne od  1. 7.  – 30. 10. 2021.

 

Všetky potrebné informácie k predkladaniu projektov sú dostupné v grantovej výzve tu https://nkn.sk/images/dokumenty/grantove-vyzvy/grantova-vyzva-karcher-2021.pdf

 

 

Natália Zákopčanová

Nitrianska komunitná nadácia


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022