Týždeň s mestskou políciou
6. február 2019
Mestská polícia dostáva závažné aj menej závažné podnety. Prečítajte si výber zo situácií, ktoré riešili hliadky v minulom týždni

UDALOSTI  5. TÝŽDEŇ

 

28.1.2019 – Pondelok:

Hliadka mestskej polície na Partizánskej ulici pri smetných nádobách zistila skládku odpadu vo forme starého nábytku. Objasňovaním na mieste mestskí policajti zistili pôvodcu odpadu, za priestupok v zmysle zákona o odpadoch bol doriešený v blokovom konaní. Hliadka ho zároveň vyzvala, aby odpad z miesta bezodkladne odstránil. Pri vykonaní kontroly v neskoršom čase mestskí policajti miesto preverili a zistili, že nábytok bol odstránený.

Hliadka v popoludňajších hodinách preverovala v objekte mestskej tržnice na ulici Štefánikova trieda telefonický oznam občana o ležiacej osobe pri smetných nádobách. Oznamovateľom bol zamestnanec tržnice, ktorý hliadku čakal a zaviedol na miesto, kde muž ležal. Po prehliadke mestskí policajti zistili, že päťdesiatdvaročný muž z Nitry bol pod vplyvom alkoholu, nemal viditeľné zranenia, nepotreboval ani nežiadal lekárske ošetrenie. Hliadke uviedol, že cestou z práce si trochu vypil v pohostinstve Belax. Mestskí policajti vykonali v prevádzke pohovor s barmankou, ktorá uviedla, že pán už prišiel pod vplyvom alkoholu, nezdržal sa tam, iba sa bezcieľne poprechádzal a odišiel. Po krátkom rozhovore s hliadkou sa muž postavil, ospravedlnil sa a odišiel do miesta trvalého bydliska.

Hliadka na ulici Hviezdoslavova trieda pri obchodnom dome Kaufland poskytla súčinnosť výjazdu HaZZ pri zabezpečovaní verejného poriadku a bezpečnosti občanov počas hasenia osobného motorového vozidla Peugeot 206. Pri udalosti boli použité majáky na služobnom vozidle mestskej polície.

 

29.1.2019 – UTOROK:

Hliadka mestskej polície preverovala oznam občana z ulice Pod kostolíkom o psovi bez dozoru, ktorý sa odtrhol z reťaze a voľne behá po uliciach. Príslušníci mestskej polície psa po obhliadke ulíc našli a odchytili ho. Keďže pes nemal na sebe evidenčnú známku, bol problematické identifikovať držiteľa psa. Hliadka na správaní psa spozorovala, že má tendenciu odchádzať vždy tým istým smerom, nechala sa preto psom viesť až k miestu jeho bydliska, z ktorého ušiel. Mestskí policajti tak stotožnili štyridsaťsedemročného držiteľa psa z mestskej časti Dražovce, ktorý sa priznal k vlastníctvu odchyteného psa a za spáchaný priestupok bol doriešený v blokovom konaní. 

 

30.1.2019 – streda:

Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici priniesla obyvateľka bytového domu na Výstavnej ulici nájdený mobilný telefón značky Iphone. Mobil bol zablokovaný proti neoprávnenému použitiu, preto sa nepodarilo operačnému pracovníkovi zistiť kontaktné dáta, ktoré mohli identifikovať majiteľa telefónu. Oznam o náleze bol zverejnený na internetovej stránke mestskej polície.

Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici priniesol občan z Nových Zámkov nájdený občiansky preukaz. Bezprostredne po prevzatí dokladu totožnosti operačný pracovník mestskej polície telefonicky kontaktoval päťdesiatštyriročného majiteľa občianskeho preukazu, občana z Nitry, ktorý si ho po výzve prevzal na útvare mestskej polície.

V mestskej časti Dražovce v popoludňajších hodinách riešila hliadka mestskej polície oznam občana, ktorý tvrdil, že jeho pes bol napadnutý a zranený iným psom. Hliadka mestskej polície vypočula oboch držiteľov psov, ich opis priebehu konfliktu sa miestami líšil. Mestskí policajti s oboma vykonali pohovor a motivovali ich k susedskému zmieru. Obaja držitelia psov, obaja z Dražoviec, sa po tomto pohovore vzájomne zhodli, konflikt si v prítomnosti hliadky vydiskutovali a druhý držiteľ psa prisľúbil uhradiť finančné výdavky za lekárske ošetrenie  napadnutého psa.  

Vo večerných hodinách sme prijali oznam občana o ležiacej osobe na Benkovej ulici. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila, že sa jedná o mladého muža pod vplyvom alkoholu neschopného chôdze. Mestskí policajti sa snažili kontaktovať jeho príbuzných v mieste bydliska, aby si ho prevzali a poskytli mu potrebnú základnú opateru, ale nakoľko sa mladý muž začal sťažovať na prudké bolesti brucha, privolali mu záchrannú službu, ktorá si ho prevzala do svojej starostlivosti.

 

31.1.2019 – Štvrtok:

Hliadka mestskej polície v ranných hodinách počas hliadkovania zistila na Mostnej ulici otvorené vozidlo. Mestskí policajti spozorovali, že vodič zrejme zabudol zatvoriť okná. Operačný príslušník zistil totožnosť držiteľa vozidla, zistil na neho kontakt a telefonicky ho vyzval, aby sa dostavil k svojmu vozidlu. Ten výzve vyhovel, vozidlo si skontroloval a vyhlásil, že nič nie je poškodené ani odcudzené a následne si svoje motorové vozidlo prevzal a uzamkol.

 

1.2.2019 – Piatok:

V popoludňajších hodinách počas hliadkovania mestskí policajti spozorovali na ulici Na Hôrke dve osoby, ako vyberajú odpad zo smetných nádob a pri tejto činnosti navyše znečisťovali priestor okolo odpadových nádob. Keďže osoby nevedeli hodnoverne preukázať svoju totožnosť,  obe boli predvedené na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Mestskí policajti zistili, že priestupcami sú trinásťročný maloletý z Nových Zámkov a jeho štyridsaťtriročný strýko zo Svätoplukova, obaja z neprispôsobivej komunity. Za priestupok bol starší muž doriešený napomenutím a priestupok mladšieho bol v zmysle priestupkového zákona odložený. Operačný príslušník mestskej polície  vykonal opakované pokusy osloviť a odovzdať maloletého jeho rodičom,  zistil však, že jeho otec je v súčasnosti vo výchovno-nápravnom zariadení a matka je bez komunikačných prostriedkov na neznámom mieste. Hliadka preto maloletého na presun do miesta trvalého bydliska odovzdala prítomnému príbuznému.

 

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície v prevádzke U Mániho na Dolnočermánskej ulici riešila oznam barmanky o staršom mužovi, ktorý prestal komunikovať a je dezorientovaný. Vyslanej hliadke uviedla, že muž v prevádzke vypil dve pivá, ale v taške mal aj svoju fľašu s tvrdým alkoholom, z ktorej zrejme predtým pil. Muž sedel bezvládne na stoličke, bol zjavne pod vplyvom alkoholu a mal výrazné problémy zrozumiteľne artikulovať. Mestskí policajti postupne, aj za spolupráce iných zákazníkov prevádzky, zistili mužovu totožnosť. Vzhľadom na stav vysokej intoxikácie alkoholom a vysoký vek sedemdesiatdeväťročnému mužovi z Nitry privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Počas čakania mužovi opakovane zazvonil mobil, ktorý mal zavesený na šnúrke na krku. Hovor prevzal príslušník mestskej polície a volajúcemu synovi oznámil, kde je jeho otec a aký je jeho stav. Ten pre otca do prevádzky prišiel v krátkom čase a dohodol sa so záchrannou službou, že si otca odvedie domov. Ešte počas prítomnosti RZP však starší muž dostal záchvat a syn ho radšej odovzdal do starostlivosti osádky RZP, ktorá ho odviezla do nemocnice.

 

2.2.2019 – Sobota:

Vo večerných hodinách si na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici prevzala majiteľka peňaženku, ktorú našiel nitriansky občan na Špitálskej ulici. V peňaženke sa nachádzali osobné doklady, bankomatová karta a menšia hotovosť.

 

3.2.2019 – Nedeľa:

V nočných hodinách operátor kamerového systému na monitore spozoroval na Mostnej ulici pred jednou z prevádzok konflikt viacerých osôb. Presne v tom čase a v tých miestach hliadkovala motohliadka mestskej polície, ktorá na výzvu príslušníka na operačnom pracovisku ihneď zakročila. Jeden z aktérov konfliktu mal otvorené krvácajúce zranenie na tvári. Hliadka dvadsaťštyriročnému mužovi z obce Kapince poskytla predlekársku prvú pomoc a na miesto mu privolala sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá muža ošetrila. Na miesto operačný na súčinnosť vyslal aj ďalšiu motohliadku mestskej polície a neskôr sa na miesto dostavilo aj niekoľko motohliadok policajného zboru SR. Keďže zranený muž chcel podať na útočníka trestné  oznámenie, príslušníci policajného zboru si vec prevzali do svojej kompetencie na objasnenie.

Prijali sme oznam od občana o poruche elektrického stĺpa na Hornozoborskej ulici. Vyslaná hliadka preverila oznam a na mieste zistila, že zo stĺpa, zrejme v dôsledku elektrického skratu, sa iskrí. Poruchu mestskí policajti bezodkladne nahlásili na Západoslovenskú distribučnú a.s. , ktorá ju v priebehu niekoľko desiatok minút odstránila.

V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície  preverila anonymný oznam o kričiacom dieťati na Štúrovej ulici. Oznamovateľ sa z neznámych dôvodov odmietal predstaviť a paradoxne nebol ochotný otvoriť  vchodové dvere do bytového domu. Hliadka mestskej polície sa do priestorov bytového domu dostala a skontrolovala, či je oznam pravdivý. Z predmetného bytu sa však neozýval žiadny krik ani iný zvuk. Mestskí policajti vykonali pohovor s podnájomníkom bytu a jeho manželkou, ktorí v byte žijú spoločne v jednej domácnosti so synom a s dospelou dcérou a jej dieťaťom. Všetci obyvatelia bytu boli v čase kontroly v poriadku. Podnájomník v rozhovore mestským policajtom uviedol, že oznamovateľ je dcérin bývalý priateľ, ktorý už v minulosti niekoľkokrát kontaktoval hliadky mestskej polície a policajného zboru s vymyslenými obvineniami. Tieto schválnosti robí údajne z toho dôvodu, že jeho dcéra s ním odmieta žiť. Hliadka počas preverovania oznamu žiadne kričiace alebo plačúce dieťa nezistila.

Zo študentského domova na Slančíkovej ulici sme vo večerných hodinách prijali oznam a zároveň žiadosť o pomoc od vychovávateľky zariadenia, ktorá uviedla, že ich zahraničná študentka si zabudla ruksak aj s dokladmi a osobnými vecami  v autobuse mestskej hromadnej dopravy č.4.  Operačného príslušníka požiadala zistiť, kde sa predmetný autobus nachádza a či v ňom nenájdeme ruksak ich študentky. Hliadka mestskej polície zistila trasu autobusu a na zastávke mestskej hromadnej dopravy sa spojila s vodičom, ktorý sa už vracal späť z mestskej časti Dražovce. Mestskí policajti prezreli interiér autobusu, uvedené veci sa tam však už nenachádzali. Vodič autobusu uviedol, že v zmysle pracovných povinností a zvyklostí na konečnej autobusovej linky vždy skontroluje priestory autobusu, žiadny ruksak však v interiéri nenašiel. Operačný príslušník mestskej polície o zistení informoval oznamovateľku a poskytol jej rady, ako postupovať pri strate osobných dokladov.

Hliadka mestskej polície na Kopanickej ulici v mestskej časti Janíkovce preverila oznam o pohybe dvoch voľne pobehujúcich psov. Po príchode na miesto sa mestskí policajti skontaktovali s oznamovateľom, ktorý im poskytol informácie vedúce k zisteniu totožnosti držiteľa uvedených psov. Toho neskôr vyzvali, aby psov odchytil a uzavrel do chovného priestoru. Tiež ho vyzvali, aby svoj pozemok, kde drží psov, zabezpečil proti opätovnému úniku chovaných zvierat. Držiteľa hliadka mestskej polície doriešila v blokovom konaní.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022