Tretia etapa obnovy Mestskej tržnice
18. január 2023

Zámerom je zachovanie autenticity jedinečnej architektúry kasární.

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zahájilo Mesto Nitra v roku 2022, III. etapu obnovy Mestskej tržnice.

Národná kultúrna pamiatka, na Štefánikovej triede 50, je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu č. 11871 ako „Kasáreň“. Podpísaním zmluvy (č. MK-MK-9319/2021-180 – III. etapa obnovy národnej kultúrnej pamiatky – ,,Kasáreň“ – Mestská tržnica v Nitre, Kasáreň na Štefánikovej triede č. 50 v Nitre, ÚZPF č. 11871 – III. etapa) poskytlo ministerstvo na realizáciu tohto projektu mestu Nitra dotáciu vo výške 12 000 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2022 v rámci programu OBNOVME SI SVOJ DOM.

trznica-okno


V tretej etape obnovy národnej kultúrnej pamiatky, samospráva použila dotáciu Ministerstva kultúry SR na vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie k obnove fasády a získanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu vlhkostnej sanácie budovy.

Zámerom obnovy časti pamiatkovej budovy, ktorá je využívaná ako mestská tržnica je zachovanie autenticity jedinečnej architektúry kasární a zvýraznenie jej pamiatkovej hodnoty čiastočnou rekonštrukciou smerujúcou k regenerácií pôvodnej, pamiatkovo hodnotnej podoby.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Andrea Oravcová, odbor projektového a strategického riadenia
foto: archív mesta Nitra


Najčítanejšie správy
Veľké investičné akcie v Nitre dostali zelenú
26. máj 2023
123 000 eur pre kultúru, pamiatky aj cestový ruch
25. máj 2023
Futbalový klub dostal vynovené šatne za takmer…
16. máj 2023
Návrh zadania územného plánu zóny Janíkovce I. je…
15. máj 2023