Tretia etapa obnovy Mestskej tržnice
18. január 2023

Zámerom je zachovanie autenticity jedinečnej architektúry kasární.

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zahájilo Mesto Nitra v roku 2022, III. etapu obnovy Mestskej tržnice.

Národná kultúrna pamiatka, na Štefánikovej triede 50, je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu č. 11871 ako „Kasáreň“. Podpísaním zmluvy (č. MK-MK-9319/2021-180 – III. etapa obnovy národnej kultúrnej pamiatky – ,,Kasáreň“ – Mestská tržnica v Nitre, Kasáreň na Štefánikovej triede č. 50 v Nitre, ÚZPF č. 11871 – III. etapa) poskytlo ministerstvo na realizáciu tohto projektu mestu Nitra dotáciu vo výške 12 000 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2022 v rámci programu OBNOVME SI SVOJ DOM.

trznica-okno


V tretej etape obnovy národnej kultúrnej pamiatky, samospráva použila dotáciu Ministerstva kultúry SR na vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie k obnove fasády a získanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu vlhkostnej sanácie budovy.

Zámerom obnovy časti pamiatkovej budovy, ktorá je využívaná ako mestská tržnica je zachovanie autenticity jedinečnej architektúry kasární a zvýraznenie jej pamiatkovej hodnoty čiastočnou rekonštrukciou smerujúcou k regenerácií pôvodnej, pamiatkovo hodnotnej podoby.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Andrea Oravcová, odbor projektového a strategického riadenia
foto: archív mesta Nitra


Najčítanejšie správy
Nitra sa stala prvým krajským mestom bez herní
30. máj 2024
Desaťmetrový hrad má svoje tri „naj“. Už ho…
29. máj 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024