Tretia etapa obnovy Mestskej tržnice
18. január 2023

Zámerom je zachovanie autenticity jedinečnej architektúry kasární.

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zahájilo Mesto Nitra v roku 2022, III. etapu obnovy Mestskej tržnice.

Národná kultúrna pamiatka, na Štefánikovej triede 50, je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu č. 11871 ako „Kasáreň“. Podpísaním zmluvy (č. MK-MK-9319/2021-180 – III. etapa obnovy národnej kultúrnej pamiatky – ,,Kasáreň“ – Mestská tržnica v Nitre, Kasáreň na Štefánikovej triede č. 50 v Nitre, ÚZPF č. 11871 – III. etapa) poskytlo ministerstvo na realizáciu tohto projektu mestu Nitra dotáciu vo výške 12 000 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2022 v rámci programu OBNOVME SI SVOJ DOM.

trznica-okno


V tretej etape obnovy národnej kultúrnej pamiatky, samospráva použila dotáciu Ministerstva kultúry SR na vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie k obnove fasády a získanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu vlhkostnej sanácie budovy.

Zámerom obnovy časti pamiatkovej budovy, ktorá je využívaná ako mestská tržnica je zachovanie autenticity jedinečnej architektúry kasární a zvýraznenie jej pamiatkovej hodnoty čiastočnou rekonštrukciou smerujúcou k regenerácií pôvodnej, pamiatkovo hodnotnej podoby.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Andrea Oravcová, odbor projektového a strategického riadenia
foto: archív mesta Nitra


Najčítanejšie správy
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024
Nitra vlani preinvestovala rekordnú sumu peňazí
21. február 2024
Chutné a zdravé jedlá v školách. Projekt, v…
14. február 2024
Mesto Nitra plánuje rekonštrukciu tenisovej haly…
30. január 2024