Tretia etapa obnovy Mestskej tržnice
18. január 2023

Zámerom je zachovanie autenticity jedinečnej architektúry kasární.

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zahájilo Mesto Nitra v roku 2022, III. etapu obnovy Mestskej tržnice.

Národná kultúrna pamiatka, na Štefánikovej triede 50, je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu č. 11871 ako „Kasáreň“. Podpísaním zmluvy (č. MK-MK-9319/2021-180 – III. etapa obnovy národnej kultúrnej pamiatky – ,,Kasáreň“ – Mestská tržnica v Nitre, Kasáreň na Štefánikovej triede č. 50 v Nitre, ÚZPF č. 11871 – III. etapa) poskytlo ministerstvo na realizáciu tohto projektu mestu Nitra dotáciu vo výške 12 000 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2022 v rámci programu OBNOVME SI SVOJ DOM.

trznica-okno


V tretej etape obnovy národnej kultúrnej pamiatky, samospráva použila dotáciu Ministerstva kultúry SR na vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie k obnove fasády a získanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu vlhkostnej sanácie budovy.

Zámerom obnovy časti pamiatkovej budovy, ktorá je využívaná ako mestská tržnica je zachovanie autenticity jedinečnej architektúry kasární a zvýraznenie jej pamiatkovej hodnoty čiastočnou rekonštrukciou smerujúcou k regenerácií pôvodnej, pamiatkovo hodnotnej podoby.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Andrea Oravcová, odbor projektového a strategického riadenia
foto: archív mesta Nitra


Najčítanejšie správy
Cyklistom povolili vstup na pešiu zónu natrvalo
1. február 2023
Nitra reaguje na požiar z Nového roka, povolené…
20. január 2023
Obnovené okná na Mestskej tržnici sú opäť na…
16. december 2022
Ako ste spokojní so službami mestského úradu
7. december 2022