Takto sa zmení Svätoplukovo námestie
8. august 2019
Pozrite si, čo sa udeje s námestím tento a budúci rok

Pozrite si, čo sa udeje s námestím tento a budúci rok.

 

Debarierizácia parčíka, mobilná zelená stena, vytýčenie čiar historických budov, vodný žľab, oddychový pavilón s galériou a kaviarňou, tieniace moduly, debarierizácia schodov od Mostnej ulice.

To sú zmeny, ktoré sa udejú so Svätoplukovým námestím tento a na budúci rok. Ohlásili sme ich na dnešnej tlačovke k výsledkom participatívneho workshopu Hackathon – Hlavné námestie.

Hackathon je koncept, ktorý spája odborníkov z viacerých oblastí. Využíva sa hlavne v technologických firmách. Na Slovensku sme prvou samosprávou, ktorá v takomto rozsahu rieši jeden problém so skupinami odborníkov. Nitra sa pri prinavrátení života a príťažlivosti verejným priestranstvám spojila s architektmi, krajinnými inžiniermi, ale napríklad aj so študentami.

„Skúšame prvky, ktoré dopomôžu pešej zóne a námestiu, aby boli živšie, atraktívnejšie a príjemnejšie. Potrebujeme funkčné riešenia, ktoré dokážeme zaviesť okamžite, buď ešte v tomto roku alebo v budúcej sezóne. Ide o priestory, ktoré sú srdcom Nitry a podľa toho by aj mali vyzerať,“ povedal primátor Marek Hattas.

Počas Hackathonu sme oslovili približne 850 respondentov. Väčšina z nich si pochvaľovala, ako funguje Kupecká ulica, naopak, za najslabšie miesto v centre mesta považujú Radlinského ulicu. Osloveným sa podľa primátora nepáčia na nitrianskej pešej zóne hlavne tri veci – málo tieňa a s tým súvisiace prehriatie pešej zóny, prílišná veternosť a nuda.

Hlavný architekt Nitry Viktor Šabík upozornil, že námestie nikto systematicky neriešil tridsať rokov. Pred desiatimi rokmi nastal síce jeden pokus – vypísaná bola medzinárodná architektonická súťaž, ktorá aj spoznala svojho víťaza, no výsledky sa nikdy nepremietli do územného plánu centrálnej mestskej zóny.

Zmenu námestia a pešej zóny riešilo počas Hackathonu päť tímov. Z nich si mesto vybralo tie najlepšie a najreálnejšie nápady a tie v priebehu nasledujúceho roka zrealizuje.

Prvou zmenou bude debarierizácia parčíka. „Ľudia vnímajú ako jeden z najväčších problémov, že na námestí chýba zeleň. Pritom pomer dláždenej plochy k trávnatej je 1:1, len ľudia si to neuvedomujú, lebo parčík, ktorý tam je, je neprístupný,“ povedal Viktor Šabík. Dôjde preto k odstráneniu prírodných bariér, prerezaniu stromov a kríkov tak, aby sa ľudia z centra námestia prirodzene dostali do zelenej oddychovej zóny.

Mobilná zelená stena predstavuje druhý prvok, ktorý chceme využiť. Ide o vertikálnu priepustnú stenu, ktorá bude dotvárať a poľudšťovať námestie. Celý priestor vznikol vybúraním historickej časti mesta a blok, ktorý tu vznikne, bude akoby pripomínať a vymedzovať priestor pôvodného námestia.

Tretím prvkom bude vodný žľab. Na to, že na námestí je kopec, veľa ľudí nadáva. My chceme využiť túto negatívnu konfiguráciu námestia a premeniť ju na čosi pozitívne. Vytvoríme akýsi potôčik, ktorý bude fungovať pomocou vodného čerpadla a využívať recykláciu vody.

Debarierizácia schodov od Mostnej ulice je štvrtou chystanou zmenou. „Má to byť forma rampy, ktorá pomôže prekonávať výškový rozdiel,“ povedal hlavný architekt Nitry Viktor Šabík. „Rampou sa naznačí aj prístup do parku – zatiaľ sú tu tri hlavné ťahy, ktorými ľudia len migrujú, my ich tu chceme zastaviť, aby si oddýchli a pobudli chvíľu na námestí,“ dodáva pán Šabík.

Piatym zásahom do námestia je úprava lokality, kde sa kedysi nachádzalo pôvodné empírové divadlo. Je to miesto, ktoré bolo podľa Viktora Šabíka historicky určené na kultúru, a tú by mesto chcelo do tohto priestoru prinavrátiť. Vznikne tu tak časť námestia určená pre súčasnú kultúru. Priestor by sa mohol prirodzene napojiť na dva kontajnery, ktoré dnes slúžia ako technické zázemie odboru kultúry pre rôzne podujatia. Bude tu i oddychový pavilón s galériou a kaviarňou.

Šiestym vylepšením sú tieniace moduly. Ide o variabilné priestorové konštrukcie, ktoré budú riešiť zatienenie napríklad nových lavičiek a ktorými sa dajú vytvárať rôzne situácie na námestí.

Na námestí tiež vytýčime čiary historických budov, ktorými pripomenieme, že tu kedysi existoval celý blok, ktorý potom vybúrali.

Všetkých šesť zásahov zrealizujeme do roka. Je na ne vyčlenených stotisíc eur. Podľa poslanca Erika Krála, ktorý je predsedom komisie pre cestovný ruch a kultúru, prostriedky pre centrálnu mestskú zónu alokovali výbory mestských častí. Primátor Hattas dodal, že záujem o financovanie zmien na Svätoplukovom námestí a na pešej zóne už prejavila aj nadácia, ktorá má v Nitre jedno zo svojich sídel.

 

Tomáš Holúbek, hovorca Nitry

fotky: Roman Oravec

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022