Syncreon pomáha Nitre počas pandémie
9. február 2021
Cieľom programu je podporiť organizácie a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú Nitranom v boji s pandémiou COVID – 19 a jej následkami

Cieľom programu je podporiť  organizácie  a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú Nitranom v boji s pandémiou COVID – 19  a jej následkami.

 

Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí  v  grantovom programe Syncreon pomáha Nitre počas pandémie.

Poskytnuté granty  môžu byť použité na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s realizáciou projektov, ako sú:

  • hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky potrebné na boj s pandémiou 
  • služby zamerané na dezinfekciu priestorov zariadení pre seniorov a znevýhodnené skupiny
  • technické zariadenia potrebné na boj s pandémiou
  • zabezpečenie kapacít odborného personálu poskytujúceho zdravotnú pomoc a služby seniorom a ostatným znevýhodneným skupinám
  • zabezpečenie odborných kapacít na poskytovanie vzdelávania detí z marginalizovaných komunít počas aj po pandémii
  • pomôcky potrebné pre vzdelávanie detí v domácom prostredí
  • ostatné náklady potrebné na zabránenie šírenia pandémie v komunite.

O podporu sa môžu uchádzať organizácie a občianske iniciatívy v meste Nitra, ktoré poskytujú pomoc a služby v boji s pandémiou. Ide najmä o organizácie pracujúce so znevýhodnenými skupinami občanov, seniormi, ako aj o základné a stredné školy, nemocnice alebo iné zariadenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Maximálna výška podpory je 1 200 Eur na jeden projekt, termín predkladania projektov je 19.2. 2021.

Všetky potrebné informácie, grantovú výzvu a formulár žiadosti nájdete na https://nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre

 

Timea Galová

Zdroj: Nitrianska komunitná nadácia


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022