Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku pozná svojich víťazov
11. október 2019
Dobrovoľnícka práca pri úprave záhradiek a balkónov je naším rodinným striebrom

Dobrovoľnícka práca pri úprave záhradiek a balkónov je naším rodinným striebrom.

 

Nitrianska radnica ocenila aktivity občanov pri starostlivosti o balkóny a predzáhradky pri bytových domoch. S výsledkami súťaže, vyhlásenej odborom komunálnych činností a životného prostredia Mestského úradu v Nitre, oboznámili členovia hodnotiacej komisie občanov, pozvaných na slávnostné vyhodnotenie.

Súťaž oslovuje najmä starších občanov, ktorým nie je ľahostajné ich životné prostredie. Viacerí z nich sa v rámci voľno-časových aktivít venujú záhradkám pri svojich bytových domoch a na svojich balkónoch pestujú muškáty, petúnie, či iné rastliny. 

Primátor Marek Hattas sa záhradkárom poďakoval za ich aktivity a prezradil, že v jednom z minulých ročníkov bola medzi ocenenými aj jeho mamička. Na túto informáciu zareagovala členka hodnotiacej komisie Ľudmila Šterdasová, keď poznamenala, že rozkvitnutý balkón pani Hattasovej prihlásili do súťaže iniciatívni susedia, ktorí obdivovali jej záhradkárske umenie a chceli, aby bola ocenená aj radnicou. „Práve v tomto je problém  súťaže, že ľudia sa do nej musia prihlásiť sami, hoci my vieme, že sa v našom meste nájdu nádherné balkóny a predzáhradky.“

Na krátkom stretnutí s občanmi sa hovorilo aj o funkcii sídliskovej zelene pri meniacej sa klíme. „Musíme robiť opatrenia, pretože sa v Nitre uvaríme. Klíma sa mení a my to cítime. Veľkou témou je pre nás kosenie. Uvažujeme o zriadení biodiverzitných lúk s menej intenzívnym režimom kosenia. Týmto chceme udržať vlahu v meste,“ uviedol primátor Marek Hattas.

„Sídlisková zeleň je atakovaná rôznymi spôsobmi – od poveternostných vplyvov až po rôzne zvieratá, ktoré žijú spolu s nami na sídliskách,“ konštatoval Štefan Lančarič, člen hodnotiacej komisie.  Okrem iného informoval občanov Pároviec, že v najbližších dňoch môžu byť oslovení anketármi – študentmi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU s otázkami, týkajúcimi sa sídliskovej zelene, konkrétne tvorby predzáhradiek.

„Študenti sa podujali zozbierať informácie ohľadne tvorby predzáhradiek a zosúladení so sídliskovou zeleňou. V spolupráci s fakultou chceme pripraviť výsadbové plány, optimalizovať celý systém údržby a pripraviť vzorové práce predzáhradiek. Ide nám o zjednotenie vizuálu mesta a nastavenie vhodného režimu údržby zelene,“ informoval Štefan Lančarič.   

Hodnotiaca komisia konštatovala, že víťazi sa určovali veľmi ťažko. Autormi najkrajších predzáhradiek sú manželia Látečkovci z Javorovej, manželia Mackovci  z Jánskej, Margita Košťálová z Jedlíkovej ulice, ale aj ďalší aktívni občania, ktorí svoj voľný čas venujú dobrovoľníckej práci.                                                                               

Ľudmila Synaková

 

Primátor Marek Hattas ocenil iniciatívu občanov darčekmi.  Foto: autorka


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022